KEVIN DUERINCK

GENEALOGY PAGE

 

WILLY DURINCK AND HIS BOOK, "VAN DIERICKX TOT DURINCK, 1500 - 1988" (privately published 1988, Dendermonde, Belgium)--FOURTH PART

LAST REVISED: 16 August 2001

LEBBEKE

p.104
1) Jan Dierick +Leb. 20/6/1694 X Leb. Circa 1625 Maria De Coninck, °ca. 1605. Maria +Leb. 25/3/1646 (41 jaar)
XX St.Gil.-Dmde 9/7/1647 Catharina Eeckhaut, +Leb. 27/4/1666. Van wie 7 kinderen:
1e huwl.
1) Petrus Dierick, °Leb. 30/7/1626, peter=Joannes Duricx, meter=Maria Moortgat
2) Maria Dierick, °Leb 29/5/1629, peter=Adrianus Diericx, meter=Maria Bosteels
3) Egidius Dierick, ° Leb. 20/5/1633, +Leb. 2/5/1707; peter=Egidius Bijl (X St. Gil. 30/10/1620 Clara Diericx); X Anna Laureijs
4) Joannes Dierick, °Leb. 30/6/1635, peter=Joannes Moortgat, meter=Judoca Van Rossem
5) Daniel Dierick, °Leb. 1/12/1637, peter=Daniel Toen, meter=Abigael Stroopers
6) Catharina Dierick, °Leb. 27/11/1639, +13/6/1640; peter=Judocus Vergucht, meter=Catharina Diericx
2e huwl.
7) Petrus Dierick, °Leb. 6/5/1652, peter=Petrus Eeckhaut, meter=Elisabeth Vanden Broeck

(Uitgaande van de peters en de meters, is Jan aanverwant, rechtstreeks of onrechtstreeks, met de families Toen en Moortgat. Toen Petronilla was in 1626 gehuwd met Judocus Dierick, zoon van Adrianus Dierick en Magdalena Roomans. Catharina Dierick, dochter van Adrianus Dierick en Magdalena Roomans, was in 1629 gehuwd met Joannes Moortgat.)

2) Cornelius Durinck X 26/12/1633 Elisabeth Van Damme
3) Adriaan Dierick, +Leb. 30/1/1676, X Elisabeth Van Keer +13/11/1668. Van wie 5 kinderen:
1) Jan Dierick, °Leb. 4/10/1636, peter=Joannes Diericx, meter=Margaretha Verleyen
2) Egidius Dierick, °Leb. 1/1/1638, peter=Egidius De Meirsman, meter=Maria 's Waele. X Leb. 25/6/1670 Elisabeth Eggermont [die volgt 3)-2]
3) Maria Dierick, °Leb. 25/5/1641, peter=Petrus Bleyenbergh, meter=Maria Vade Keere. X 1/2/1660 Andreas Heyvaert [vrouwl. Lijn Leb.nr.12]
4) Judocus Dierick, °Leb. 6/2/1645, peter=Cornelius Vanden Broeck, meter=Catharina Dierick. X Leb. 6/6/1664 Margaretha Eggermont
Joanna Dierick, °Leb. 20/11/1648, peter=Melchior Breeman, meter=Joanna Vande Keere (geen x met Jacobus Duricx--blz.99 nr.2)
3)-2 Egidius Dierick, °Leb. 1/1/1638, +21/6/1712, X Leb. 25/6/1670 Elisabeth Eggermont °Leb. 13/5/1648, +Leb. 24/5/1720, dochter van Jacobus Dierick en Maria Vande Voorde. Van wie 9 kinderen:
1) Anna Dierick, °Leb. 18/4/1671, peter=Jacobus Egmond (Eggermont), meter=Maria Diericx
2) Joanna Dierick, °Leb. 29/9/1673, +Leb. 27/11/1753; peter=Adrianus Diericx, meter=Joanna Eg(ger)mond. X Leb. 9/11/1710 Judocus Vanden Bossche (vrouwl. Lijn Leb.nr.33)
3) Anna Dierick, °Dmde 14/6/1776, +Leb. 17/4/1755; peter=Petrus Eg(ger)mond, meter=Anna Laureys (X Egidius Dierick, blz.104). X 7/9/1702 Joannes Vande Sande. XX 2/12/1719 Egidius Lebon
4) Judoca Dierick, °Leb. 23/12/1679, +Leb. 3/2/1727, peter=Judocus Diericx, meter=Anna van Keer
5) Adrianus Dierick, °Leb. 14/2/1683, peter=?, meter=Catharina de Block; X 4/11/1719 Elisabeth de Meersman [die volgt onder 3)-2/5]
6) Clara Dierick, °Leb. 15/4/1686, +Leb. 4/7/1758; peter=Henricus Segers, meter=Clara Muylaert. X Leb. 18/6/1726 Egidius De Smet (vrouwl. Lijn Leb.nr.39)
7) Egidius Dierick, °Leb. 4/2/1690, peter=Egidius Heyvaert, meter=Margaretha Eggermont
8) Judocus Dierick, °Leb. 16/3/1691, peter=?, meter=Judoca Verh(l)eyen
9) Elisabeth Dierick, °Leb. 16/3/1691, peter=?, meter=Elisabeth Vande Voorde

3)-2/5 Adrianus Dierick, °Leb. 14/2/1683, X Leb. 21/11/1719 Elisabeth de Meersman, ° 26/11/1697, dochter van Frans Dierick en Joanna Van Keer. Van wie 11 kinderen:

1) Joanna Petronilla Dierick, °Leb. 6/11/1720, peter=Franciscus Meirsman, meter=Petronilla Vande Keere
2) Maria Theresia Dierick, °Leb. 14/8/1722, peter=Petrus van Nuffel, meter=Joanna Vande Keere
3) Antonia Dierick, °Leb. 16/10/1723, peter=Judocus Eggermont, meter=Antonia Da(Donna-Dame) de Smet
4) Jacobus Dierick, °Leb. 21/3/1725, peter=Jacobus De Meersman, meter=Maria Anna Dirickx
5) Everarda Catharina Dierick, °Leb. 2/10/1726, peter=Margaretha de Bruyn, meter=Catharina Moortgat
6) Catharina Dierick, °Leb. 21/10/1728, +Leb. 12/12/1728, peter=Judocus Dirick, meter=Catharina de Meersman
7) Anna Catharina Dierick, °Leb. 11/3/1730, peter= Joannes Baptist van Vlaanderen, meter=Anna Catharina de Meersman
8) Henricus Dierick, °Leb. 11/10/1731, peter=Henricus de Meersman, meter=Catharina de Meersman
9) Jan Baptist Dierick, °Leb. 21/8/1733, peter=Jan Dirick, meter=Maria Faes
10) Franciscus Dierick, °Leb. 30/10/1735, +Leb. 12/10/1736, peter=Franciscus Meersman, meter=Catharina Vande Keer
11) Suzanna Dierick, °Leb. 20/8/1737, peter=Egidius Dirick, meter=Suzanna Maria Moertgat (Moortgat)

3)-4 Judocus Dierick °Leb. 6/2/1645, +Leb. 21/6/1712, zoon van Jan Dierick en Elisabeth Vande Keere; X Leb. 31/6/1664 Margaretha Eggermont, °Leb. 3/3/1645, +Leb. 30/1/1697, dochter van Jacobus Eggermont en Maria Vande Voorde. Van wie 9 kinderen [die volgt onder 3)-4/1]:

1) Adrianus Dierick, °Leb. 10/12/1663 (vvorkind), peter=Adrianus Dierick, meter=Maria Vande Voorde; X Leb. 10/4/1712 Anna Bauwens
2) Elisabeth Dierick, °Leb. 7/1/1665, peter=Jacobus Heckermont (Eggermont), meter=Elisabeth Vande Keere
3) Joanna Dierick, °Leb. 3/3/1668, peter=Egidius Egmont, meter=Joanna Dierickx
4) Anna Dierick, °Leb. 21/4/1671, peter=Egidius Dierick, meter=Catharina Wolferaer
5) Catharina, °Leb. 6/1/1675, peter=Andreas Heyvaert, meter=Catharina Diericx
6) Judocus Dierick, °Leb. 5/10/1678, peter=Judocus Vande Voorde, meter=Catharina De Block
7)Maria Dierick, °Leb. 24/2/1683, peter=Gulielmus van Le---, meter=Maria Egmond
8) Paulus Dierick, °Leb. 4/5/1686, peter=Paulus Matthijs, meter=Maria Diericx; X Leb. 25/2/1713 Adriana Van Bosbeke
9) Jan Dierick, °Leb. 5/4/1690, peter=Joannes Moens, meter=Elisabeth Egmond

3)-4/1 Adrianus Dierick, °Leb.10/12/1663, +Leb. 9/2/1765 (101 jaar), X Leb. 10/4/1712 Anna Bauwens, °19/10/1680, +16/6/1752. Van wie 4 kinderen:

1) Elisabeth Dierick, °Leb. 25/5/1714, peter=Gulielmus Bauwens, meter=Elisabeth Eggermont. (Margaretha reeds +)
2) Judoca Dierick, °Leb. 12/6/1717, peter=Judocus Thoen, meter=Joanna Annaerts
3) Maria Theresia Dierick, °Leb. 19/7/1721, peter=Joannes Bauwens, meter=Maria Dierick; X 5/6/1749 Petrus de Geest [vrouwl. Lijn Leb.nr.47]
4) Joanna Dierick, °Leb. 23/8/1725, peter=Egidius Le Bon, meter=Joanna Diricx; X 9/7/1754 Petrus Moens, [vrouwl. Lijn Leb.nr.52]

3)-4/8 Paulus Dierick, °Leb. 4/5/1686, +Leb. 12/2/1764, X Leb. 25/2/1713 Adriana Van Bosbeke, °Leb. 10/2/1683, +Leb. 17/12/1767, dochter van Petrus Dierick en Anna Gijs. Van wie 6 kinderen:

1) Judocus Dierick, °Leb. 14/2/1714, +Leb. 9/1/1800 (woonde Breestraat), peter=Judocus Diericx, meter=Ida Van Bosbeke
2) Jan Dierick, °Leb. 11/8/1716, +Leb. 15/9/1719, peter=Joannes Diricx, meter=Maria Diricx
3) Catharina Dierick, °Leb. 29/9/1719, peter=Joannes Huynegem, meter=Catharina Dirick; X 26/11/1749 Gulielmus Van Weyenberghe [vrouwl. Lijn Leb.nr.48]
4) Jan Dierick, °Leb. 19/2/1724, +Leb. 3/11/1724, peter=Joannes Diricx, meter=Judoca van Geersom
5) Egidius Dierick, °Leb. 30/12/1726, +Leb. 11/5/1731, peter=Egidius Lebon, meter=Sara De Vos
6) Anna Maria Dierick, °Leb. 11/2/1732, peter=Judocus Smet, meter=Anna Dirick

4) Egidius Dierick X Gertrudis Van Spitael, van wie 2 kinderen:

1) Judoca Dierick, °Leb. 26/1/1676, peter=Judocus Mannaert, meter=Elisabeth Hoornick
2) Maria Dierick, °Leb. 14/9/1677, +Leb. 23/10/1758 (godvruchtige dochter 81 jaar), peter=Martin Van Eysterghem, meter=Maria Van Spitael

5) Petrus Dierickx X 14/11/1675 Joanna Blanders

6) Egidius Duerinck, °ca. 1644, +Leb. 24/3/1702, X Leb. 28/11/1675 Judoca Moens, ° 3/10/1648, +25/4/1688, dochter van Joannes Moens en Catharina Bauwens; XX Leb. 4/7/1689 Elisabeth Vanden Bossche, ° 7/6/1664, +23/4/1701, dochter van Adrianus Vanden Bossche en Petronilla Vanden Bossche. Van wie 6 kinderen:

1e huwl.
1) Maria Duerinck, °Leb. 4/9/1677, peter=Joannes Van Langenhove, meter=Judoca Beeckmans
2) Jan Duerinck, °Leb. 7/9/1679, peter=Joannes De Blander, meter=Joanna Moens
3) Judocus Duerinck, °Leb. 18/10/1680, peter=Judocus Cleemput, meter=Judoca Beeckmans
4) Maria Duerinck, °Leb. 26/4/1682, peter=Balthazar Moortgat -- inv. Livinus Durinck, meter=Maria Stabdaert
5) Jan Duerinck, °Leb. 10/2/1684, peter=Joannes de Blander, meter=Elisabeth de Coster
2e huwl.
6) Adrianus Duerinck, °Leb. 22/4/1690, peter=Adrianus vanden Bossche, meter=Anna de Boy -- inv. Joanna Dirick

7) Cornelius Dierick 00 (ondertrouw) 1/1/1684 Elisabeth Vael -- geen huwelijk
8) Franciscus Dierick, °ca. 1662, +22/3/1711 (49 jaar), X St.Gillis-Dmde 12/7/1689 Catharina Bocaris, ° 13/9/1663, +2/2/1705 (40 jaar), dochter van Adrianus Bocaris en Joanna Blanders; XX Leb. 3/3/1707 Francisca Philips, ° 12/2/1667, +10/4/1731 (XX 17/5/1711 Judocus Vanden Bossche), dochter van Jan Philips en Joanna Sanders. Van wie 6 kinderen:

1e huwl.
1) Jan Dierick, °Leb. 1/8/1690, peter=?, meter=Joanna Van Nuffel
2) Jan Dierick, °Leb. 19/4/1692, +Leb. 24/7/1711--wdnr., peter=Joannes Smet, meter=Maria Boel, X ca. 1721 Josina Groessens, °ca. 1696, +Leb. 5/4/1746 (50 jaar). Van wie 10 kinderen:
1) Catharina Dierick, °Leb. 3/8/1733, peter=Joannes van Rossem, meter=Catharina Thoen; X 13/7/1748 Jan Antonius Kielbaey [vrouwl. Lijn Leb.nr.46]
2) Jan Franciscus Dierick, °Leb. 30/6/1724, +Leb. 14/10/1747, peter=Joannes Groessens, meter=Francisca Philips
3) Maria Theresia Dierick, °Leb. 15/3/1726, peter=Judocus Groessens, meter=Maria Bocaris
4) Judocus Dierick, °Leb. 6/10/1728, +Leb. 8/5/1731, peter=Judocus Dierick, meter=Maria Moyesoon
5) Joanna Dierick, °Leb. 11/3/1731, +Leb. 20/5/1771, peter=Christianus Groessens, meter=Joanna van Damme
6) Anna Maria Dierick, °Leb. 28/1/1733, peter=Egidius Moens, meter=Maria vanden Eede
7) Judocus Dierick, °Leb. 21/10/1734, +Leb. 8/5/1772, peter=Judocus Dirick, meter=Joanna Catharina van Damme
8) Anna Catharina Dierick, °Leb. 6/1/1737, +Leb. 8/5/1772, peter=Egidius Groessens, meter=Catharina Dirick
9) Adrianus Dierick, °Leb. 13/2/1739, +Leb. 2/3/1739, peter=Adrianus Schelfhaut, meter=Catharina Dierick
10) Petronilla Dierick, °Leb. 3/4/1740, peter=Petrus Pieters, meter=Ida Cleemput
3) Maria Dierick, °Leb. 27/3/1696, +Leb. 14/10/1706, peter=Petrus Dierick, meter=Maria Bocaris
4) Judocus Dierick, °Leb. 2/9/1700, peter=Judocus Van Damme, meter=Elisabeth Dirick
5) Catharina Dierick, °Leb. 13/5/1704, peter=Joannes Schelfhaut, meter=Catharina de Blander
2e huwl.
6) Petrus Dierick, °Leb. 16/6/1708, +Leb. 26/6/1708, peter=Petrus de Saedelaer, meter=Elisabeth Borms

9) Adrianus Dierick, ex parochie Lebbeke, X 17/5/1681 Moorsel (met toelating van pastoor van Lebbeke) Maria Van Cauteren, ° 14/8/1657, dochter van Jan Van Cauteren en Peer---?. Van wie: ond. Andere: Catharina Dierick, °Leb. 14/7/1695, peter=Jacob Plansant, meter=Catharina Van Cauteren
10) Adrianus Dierick, X Leb. 7/5/1698 Elisabeth De Witte
11) Adrianus Durinc, X Leb. 4/2/1706 Anna Van Eyghem, ° Leb. 19/8/1670, +9/4/1733, Wdwe. Petrus Spruyt, +14/7/1705; dochter van Adrianus Van Eyghem en Margaretha Philips. Van wie 2 kinderen:

1) Egidius Durinc, °Leb. 16/1/1708, peter=Egidius Van Eyghem, meter=Maria Catharina Vander Motte (ex Alst, X Adrianus Duerinck)
2) Maria Durinc, °Leb. 15/10/1712, +Db. 30/11/1779, peter=Joannes Borms, meter=Maria Duerinck; X Leb. 9/10/1738 Petrus Cleemput [vrouwl. Lijn Leb.nr.42]
Anna Van Eyghem had nog een kind uit haar 1e huwl. Met Petrus Spruyt; n1. Judocus °posthuum 26/12/1705
12) Petrus Dierick, °Leb. ca. 1657, +Leb. 6/7/1726, X Leb. 11/8/1707 Anna Philips, °4/5/1685, +17/10/1730, dochter van Paulus Philips en Anna Van Belle. Van wie 2 kinderen:
1) Petrus Dierick, °Leb. 2/6/1708, +Leb. 25/7/1750, peter=Petrus de Backer, meter=Maria Cleemput; X Leb. 20/5/1745 Catharina Van Damme, °Opwijk 1716, +Leb. 9/1/1801, dochter van Andreas Van Damme en Petronilla Vanden Broeck [die volgt onder 12)-1]
2) Maria Dierick, °Leb. 22/4/1710, peter=Judocus Dierick, meter=Maria Dierick
12)-1 Petrus Dierick X Leb. 20/5/1745 Catharina Van Damme. Van wie 3 kinderen:
1) Petronella Dierick, °Leb. 4/12/1746, peter=Petrus Van Biesen, meter=Pieternelle Vanden Broeck; X 14/9/1781 Jan Heyvaert [vrouwl. Lijn Leb.nr.68]
2) Jan Baptiste Dierick, °Leb. 26/7/1748, +Opwijk 1801, peter=Joannes Van Damme, meter=Maria Dierick
3) Egidius Dierick, °Leb. 28/5/1750, +Leb. 27/4/1753, peter=Egidius De Brand, meter=Anna Maria Van Damme
13) Judocus Dierckx, X Leb. 2/3/1707 Judoca Van Geertsum °7/7/1664, +6/5/1724, Wwe. Judocus Gijs, °10/6/1655, X 1695, +19/5/1706
14) Jan Baptiste Dirick, X Leb. 2/10/1728 Maria Lelies
15) Egidius Dirick, X Leb. 22/5/1731 Joanna Vanden Bossche
16) Joannes Dierick, °ca. 1709, +Leb. 26/3/1791 (84 jaar) X Leb. 25/7/1735 Catharina Smet °27/5/1711, +26/6/1777, dochter van Jan Smet en Anna Hendricx; XX Leb. 3/11/1779 Joanna Callaert, °12/5/1745, +23/2/1822, dochter van Judocus Antonius Callaert en Catharina Van Dijck. Van wie 11 kinderen:
1e huwl.:
1) Anna Catharina Dierick, °Leb. 23/3/1736, +Leb. 23/4/1780, peter=Adrianus Dierick, meter=Anna Hendricx; X Leb. 9/10/1763 Judocus de Pauw [vrouwl. Lijn Leb.nr.60]
2) Petrus Dierick, °Leb. 14/5/1738, peter=Petrus de Smet, meter=Petronilla Dirick
3) Maria Catharina Dierick, °Leb. 14/10/1739
4) Judocus Dierick, °Leb. 6/4/1742, +2/3/1744, peter=Judocus Dirick, meter=Joanna Smet
5) Egidius Dierick, °Leb. 7/4/1744, peter=Egidius de Bisscher, meter=Anna Dierickx
6) Adrianus Dierick, °Leb. 8/3/1746, peter=Adrianus Dierick, meter=Catharina Lambrechts
7) Suzanna Catharina Dierick, °Leb. 3/4/1748, peter=Adrianus Dierick, meter=Suzanna Catharina Dierick
8) Catharina Dierick, °Leb. 6/11/1649, +Leb. 17/7/1785, peter=Ludovicus Baert, meter=Catharina Bessens
9) Petronilla Dierick, °Leb. 15/5/1752, peter=Petrus Cooreman, meter=Petronilla Philips
10) Egidius Dierick, °Leb. 8/3/1754, +voor 1790, peter=Egidius Bosteels, meter=Marianna Dierick; X Moorsel 31/8/1779 Anna Catharina De Witte, °Moorsel 1753, +Leb. 8/5/1830, dochter van Judocus de Witte en Maria Joanna Buyl (xx 12/1/1790 met P. Hofman). Van wie 4 kinderen:
1) Jan Dierick, °Leb. 11/6/1780, +Leb. 22/7/1789, peter=Joannes Dierickx, meter=Joanna Buyl
2) Josephus Dierick, °Leb. 3/10/1781, peter=Judocus de Witte, meter=Suzanna Dierick
3) Berlindis Dierick, °Leb. 4/10/1783, +Leb. 2/9/1791, peter=Petrus Dierick, meter=Anna Cornelia Dierick (ex Dmde)
4) Antonius Dierick, °Leb. 13/11/1785, +Leb. 23/7/1786, peter=Antonius de Witte (ex Aalst), meter=Petronilla Dierickx (ex Gijzegem)
2e huwl.:
11) Gulielmus Dierick, °Leb. 31/1/1784, peter=Joannes Antonius Callaert, meter=?
Jan Philippus Dierick, °Ninove ca. 1694, +Leb. 13/1/1779 (85 jaar), X Anna Maria De Muylder. Van wie 1 kind:
Jan Baptiste Dierick, °Leb. 9/6/1757, +Leb. 29/12/1757, peter=Joannes Callaert, meter=Josina Galle
18) Petrus Frans Dierick, X 24/7/1768 Joanna Theresia De Decker (ex Dendermonde)
19) Adrianus Dierick X 22/9/1790 Godelieve Smet
20) Josephus Dierick, °Moorsel, zoon van Paulus Dierick en Theresia Van Wield; X Leb. 11/10/1798 Elisabeth De Wolf, °Moorsel, dochter van Niclaus De Wolf en Anna Catharina Vander Beurght
21) Carolus Dierick, °Appels 21/2/1780, zoon van Jan Baptist Dierick en Judoca Brigitta Steeman; X Leb. 8/7/1779 Joanna D'Hooghe, °Appels 7/11/1777, dochter van Judocus D'Hooghe en Maria Magdalena Geeraerts
22) Frans Livinus Duricx (vermeld als Doricx) -- kleermaker, 38 jaar wonende Dorp - Lebbeke, X Jenne Jacqueline Van Cauter. Van wie 1 kind:
Jean Benoit Duricx, °Leb. 6/2/1805
23) François Dierick, °Baardegem 6/1/1782, zoon van Pieter Dierick en E. De Ridder; X Leb. 8/1/1808 Isabella Cassiman, °11/2/1785, +19/1/1852, dochter van Antoine Cassiman en Theresia Van Elzen. Van wie 9 kinderen:
1) Pierre Jean Dierick, °Leb. 21/3/1808, +Leb. 22/12/1808
2) Macaire Dierick, °Leb. 14/4/1809, X Leb. 21/8/1850 Maria Goossens, °Leb. 8/5/1817, onw. Dochter van Joanna Willems, +Leb. 1833
3) Pierre Fidèle Dierick, °Leb. 23/7/1811, +25/8/1811
4) Fidèle Dierick, °Leb. 9/10/1812, +Leb. 2/3/18--, X Leb. 12/2/1840 Maria Catharina Vanden Abbeele [die volgt onder 23)-4]
5) Marie Regine Dierick, °Leb. 9/8/1815
6) Jean Dierick, °Leb. 20/11/1818
7) Pelagie Dierick, °Leb. 11/6/1821, X Leb. 18/11/1864 Jan Baptist Van Gucht, °23/9/1824, zoon van Pieter Van Gucht en Anna Catharina Callaert
8) Marie Louise Dierick, °Leb. 9/4/1824, X Leb. 18/7/1855 Jan Baptist De Boeck, °Buggenhout 21/4/1831, zoon van Joanna ?, wonende te Opwijk
9) Joanna Josepha Dierick, °Leb. 10/3/1828, X Leb. 12/9/1849 Charles Louis Van Gucht, °31/1/1826, zoon van Pieter Van Gucht en Anna Catharina Callaert
23)-4 Fidelis Dierick, °Leb. 9/10/1812, +Leb. 2/3/18__, X 12/2/1840 Maria Catharina Vanden Abbeele, °St. Gil.Dmde 4/12/1813, dochter van Fredericus Vanden Abbeele en Maria Theresia Aelbrecht. Van wie 4 kinderen:
1) Franciscus Dierick, °Leb. 16/7/1840, X 24/4/1867 Philomena Nieulandt
2) Isabella Theresia Dierick, °Leb. 18/4/1844, X Leb. 16/11/1871 Benoit Vanden Broeck, °2/7/1828, zoon van Joannes Baptist Vanden Broeck en Maria Van Rossem
3) Alphonse Dierick, °Leb. 16/11/1848
4) Maria Josepha Dierick, °Leb. 20/11/1849, X 12/4/1877 Carolus Aelbrecht, °Buggenhout 18/4/1846, zoon van Gerard Aelbrecht en Petronilla Matthijs. Maria Catharina Vanden Abbeele had een onwettig kind-- n1. Petrus Franciscus Vanden Abbeele, °Leb. 5/9/1834
24)Frans Dierickx, °Opwijk 18/1/1779, zoon van Baudouin en C. vanden Brande; X Leb. 2/11/1813 Anna Maria De Geest, °17/9/1785, dochter van Gillis De Geest en Jeanne Pieters. Van wie 2 kinderen:
1) Jean Dierickx, °Leb. 15/2/1814, +9/3/1814
2) Everard Dierickx, °Leb. 17/2/1815
25) Benoit Dierick, °St.Gil.-Dmde. 19/9/1795, zoon van Josse Dierick en Maria Theresia Vander Jeught; X Leb. 24/11/1818 Isabella Ursula De Cock, °19/10/1796, dochter van Jean De Cock en Maria Theresia De Loose 26) Petrus Dierick, °Opwijk 24/9/1808, zoon van Joannes Baptiste Dierick en Bernarda Van Nieuwenhove; X Leb. 5/10/1838 Francisca De Taey, °Leb. 26/6/1809, dochter van Judocus De Taey en Catharina Moens. Van wie 2 kinderen:
1) Charles Louis Dierick, °Opwijk 6/5/1839 X Leb. 12/2/1864 Philomena Heuninck, °19/3/1839, dochter van Ferdinand Heuninck en Francisca Van Malderen
2) Damianus Dierick, °Opwijk 7/1/1849 X Leb. Seraphina Segers, °24/7/1853, dochter van Jan Segers en Maria Livonia Bosmans
27) Franciscus Dierickx, °St.Gil.-Dmde 25/4/1802, zoon van Jacobus Dierickx en Petronilla Lanckbeen; X Leb. 12/10/1842 Joanna Catharina Van Rossem, °9/1/1804, dochter van Jacobus Van Rossem en Judoca Raes
28) Franciscus Dierickx, °Gijzegem 15/9/1818, zoon van Petrus Dierickx en Joanna Catharina Dhaese; X Leb. 28/6/1845 Rosalie Langbeen, °St.Gil.-Dmde 23/10/1823, dochter van Adreanus Langbeen en Dorothea Waterschoot. Van wie: onder andere:
1)Hortensia Dierickx, °Leb. 2/4/1846
2) Charles Louis Dierickx, °Leb. 14/1/1849

[Kevin: QUERY -- AM I OR THE ST.GILLIS-DENDERMONDE CLAN RELATED HERE? Frank Duerinck and the Sint Gillis-Dendermonde clan ties in via #29:

29) Egidius Petrus Duerinck, °St.Gil.-Dmde 16/6/1816, zoon van Jacobus Duerinck en Maria Judoca Schelfhout; X Leb.23/5/1845 Isabella Moortgat, °Leb. 16/9/1819, dochter van Joannes Moortgat en Maria Anna Van Damme
30) Pieter Jan Dierick, °Baasrode 16/8/1819, +Opdorp ca. 1909, zoon van Petrus Ludovicus Dierick en Seraphine Van Hove, +Baasrode 12/1/1847 en 25/3/1855; X Leb. 26/6/1856 Melanie De Sadelaer, °Leb. 2/4/1827, dochter van Frans De Sadelaer en Joanna De Smet. Van wie: onder andere:
1) Joannes Fredericus Dierick, °Baasrode--zie blz.103 nr.20
2) Stanislas Dierick, °Baasrode 6/7/1869, +Opdorp 6/1/1888 onbedegen
31) Jacob Hippoliet Duerinck, °St.Gil.-Dmde 7/8/1839, zoon van Judocus Duerinck en Anna Maria Peleman; X Leb. 21/11/1866 Maria Francisca Van Damme, °27/10/1840, dochter van Pieter Jan Van Damme en Barbara Raes

p.117

HUWELIJKEN VAN DE VROUWELIJKE NAAMDRAGERS

DENDERBELLE

1) Catharina Durinck, °ca. 1589, +Leb. 18/4/1643 (54 jaar) X Wieze 15/5/1613 ___ Van Honse (Db.) Joannes Van Oncem (Wz.), zoon van Joannes. XX 29/4/1645 Maria Van Gansberghen. Van wie: VAN ONCEM

1) Marinus Van Oncem, °Db. 4/5/1614, peter=Marinus Durincx, meter=Clara Van Honce; X Leb. 12/11/1637 Barbara Van Nuffele
2) Cornelius Van Oncem, °Db. 25/11/1615, +Leb. 9/3/1629, peter=Cornelius Durincx, meter=Elisabeth Vande Velde
3) Joannes Van Oncem, °Db. 15/7/1618, peter=Jan Van Hecke, meter=Jenneken Van Oncem; 00 (ondertrouw) Leb. 29/10/1651 Anna Van Rossem
4) Livinus Van Oncem, °Db. 16/5/1621, peter=Jaspar Van Clapdorp, meter=Livijntjen Clapdorp
5) Egidius Van Oncem, °Leb. 14/1/1626
6) Joanna Van Oncem, °Leb. 14/1/1626
7) Catharina Van Oncem, °Leb. 26/6/1629, peter=Petrus Muysman, meter=Catharina Dierickx

2) Anna Duericx, °ca. 1589-1590, X Db. ca. 1614 Petrus Van de Poele. Van wie: VAN DE POELE

1) Judocus Van de Poele, °Db. 5/7/1615, peter=Joos Vanden Poele, meter=Josijne Heywaerts; X 14/5/1640 Margareta Stevenaerts
2) Elisabeth Van de Poele, °Db. 13/2/1618, peter=Hans Bijl, meter=Elisabeth Vanden Poele; X Db. 10/10/1641 Petrus Gheestens, +10/10/1668
3) Adrianus Van de Poele, °Db. 19/7/1628, +Db. 6/5/1679, peter=Adrianus Vanden Poele, meter=Maria Van Bosch; X Db. 31/1/1654 Cornelia Hendricx, ° 3/10/1632, XX op 7/6/1679 met Petrus Diericx, zoon van Jacobus Diericx en Barbara Mertens -- zie blz.56

3)Maria Duerincx, ° ca. 1590-1592, dochter van Franciscus Duerincx en Elisabeth Van Eysterghem; X Db. 14/5/1616 Paulus Rogman, +16/5/1669, zoon van Egidius Rogman. Van wie: ROGMAN:

Joanna Rogman, °Db. 29/4/1618, peter=Franciscus Diericx, meter=Jenne de Swaelen
2) Egidius Rogman, °Wz. 19/11/1619, peter=Egidius Rogman, meter=Catharina Vande Meerssche; X Db. 13/8/1647 Judoca De Craecker(?)
3) Petrus Rogman, °Db. 24/6/1621, peter=Pieter Van Damme (Zele), meter=Elisabeth Diericx; X 26/12/1647 Margaretha Ringoot
4) Margarita Rogman, °Db. 11/11/1623, peter=Cornelius Bijl, meter=Margaretha Vleughels
5) Egidius Rogman, °Db. 15/1/1626, peter=Egidius Rogman, meter=Catharina Vande Meerssche; X 2/11/1669 Catharina Mannaert
6) Anna Rogman, °Db. 21/8/1628, peter=Adrianus Ringoot, meter=Anna Verbruggen; X 26/11/1652 Hillewaert Ringoot
7) Joannes Rogman, °Db. 29/12/1632, +Db. 31/5/1644, peter=Joannes Van Breen (Wieze), Margarita Duericx
8) Carolus Rogman, °Db. 24/12/1634, peter=Carolus de Batselier (pastoor), meter=?
9) Maria Rogman, °Db. 1/10/1636, +St.Gil.-Dmde 1678, peter=Judocus Diericx, meter=Maria Heyvaert; X ca. 1664 Adrianus Matthijs, zoon van Adrianus Matthijs en Catharina Dierickx (blz.26-2)
10) Judocus Rogman, °Db. 29/9/1638, +Db. 14/4/1704, peter=Judocus Beeckman (Baljuw te Wieze), meter=Cornelia Vleughels; X ca. 1665 Maria Heuvinck, +16/8/1666 (blz.91, nr.8); XX ca. 1668-1669 Maria Heyndricx, +5/11/1681

Tonijn (Antonia) Duericx in de Staat van Goed vermeld als Anthonette (Bovijn blz. 181), °Db. ca. 1595, dochter van Joannes Duericx en Catharina Smets; X Jacquemijn (Jacobus) _____??; XX Db. 2/9/1618 Egidius Duericx, °Wz. 10/11/1598, +Wz. 13/12/1670, zoon van Adriaan Duericx en Magdalena Roomans. Van wie 4 kinderen (zie Blz. 79).

5) Josijne (Judoca) Dierick, °21/4/1602, +24/1/1678 ookvermeld als Durinckx, dochter van Egidius Dierick en Martina Ruysbroeck; X 26/9/1620 Andries Duerincx (ex parochie Moorsel). Van wie: DUERINCX:

1) Adrianus Duerincx, °Db. 24/11/1621, peter=Adrianus Duericx, meter=Martina Ruysbroeck
2) Judocus Duerincx, °Db. 2/11/1622, +Leb. 19/5/1684, peter=Judocus Duericx, meter=Magdalena Goossens; X Leb. 28/10/1668 Maria Peerman, °Leb. 25/3/1629, +Leb. 4/11/1691, dochter van Egidius Duerincx en Maria Philips. Van wie:
Petrus Dierick, °Leb. 10/8/1669, peter=Petrus Thoen, meter=Adriana Peerman
3) Joannes Duerincx, °Db. 21/7/1624, peter=Joannes Duerinckx, meter=Catharina Duericx
4) Adriana Duerincx, °Wz. 21/6/1628, peter=Philippus de Middelaer, meter=Adriana Raes
5) Maria Duerincx, °Wz. 11/3/1631, peter=Cornelius Duricx, meter=Maria Vanden Berghe x Antonius Durincx
6) Catharina Duerincx, °Wz. 12/5/1637, peter=Adrianus Pieters x Joanna Gols, meter=Catharina Beeckman x Judocus Durinckx
6) Tanneken Diericx ("Anna Duericx), °Db. dochter van Judocus Diericx en Beatrix Van Rossem; X 31/1/1621 Angelus Stercx
7) Clerken Dierickx ("Clara Dierickx"), dochter van Adriaan Dierickx en Magdalena Roomans, X 18/4/1621 Andries De Wit (ex Moorsel). Clara is meter geweest van Clara Moortgat, dochter van Joannes Moortgat en Catharina Dierickx, zuster van Clara.
8) Lijntjen Dierickx ("Catharina Dierickx"), °Db., +Db. 20/5/1671, dochter van Judocus Dierickx en Beatrix Van Rossem; X 5/11/1622 Adrianus Matthijs, °6/1/1599, +20/9/1669, zoon van Cornelius Matthijs en Cornelia De Decker. Van wie 7 MATTHIJS kinderen:
1) Adriana Matthijs, °Db. 8/10/1623, peter=Martinus Matthijs, meter=Adriana Van Rossem; X 1/1/1650 Cornelius Cools
2) Cornelia Matthijs, °Db. 27/9/1626, peter=Paulus Matthijs x Margaretha Van Clapdorp, meter=Josijne Duericx; X 25/3/1669 Egidius De Graeve
3) Cornelius Matthijs, °Db. 3/2/1629, peter=Cornelius De Dijcker x Naenten Van Rossem, meter=Judoca Duericx; X St.Gil.-Dmde 20/11/1661 A. Van de Voorde
4) Joannes Matthijs, °Db. 9/11/1631, peter=Joannes Moens, meter=Elisabeth Matthijs
5) Maria Matthijs, °Db. 16/12/1632, peter=Jacobus Matthijs, meter=Maria Dijckers
6) Adrianus Matthijs, °Db. 28/10/1638, peter=Adrianus De Dijcker, meter=Catharina Vercauwen; X ca. 1664 Maria Rogman, dochter van Paulus Rogman en Maria Diericx (nr.3)
7) Joannes Matthijs, °Db. 14/6/1641, peter=Joannes Moortgat, meter=Margareta van Roeien
9) Margareta Duericx, °Db. 15/4/1602, dochter van Egidius Duericx en Catharina Vande Meerssche (x 12/6/1601; X 10/6/1623 Adrianus Ringoot, °6/7/1597, zoon van Adrianus Ringoot en M. Vleughels. Van wie 7 RINGOOT kinderen:
1) Maria Ringoot, °Db. 7/12/1624, peter=Franciscus Duericx, meter=Margarita Vleughels; X 14/6/1648 Mattheus Vander Jeught
2) Adrianus Ringoot, °Db. 6/4/1630, peter=Adrianus Ringoot, meter=Magdalena Peerman
3) Egidius Ringoot, °Db. 13/12/1633, peter=Egidius Rogman, meter=Barbara de Soemer
4) Joannes Ringoot, °Db. 9/3/1637, peter=Joannes de Munck, meter=Maria de Gols
5) Margarita Ringoot, °Db. 4/9/1640, peter=Daniel Ringoot, meter=Margarita Vleughels
10) Joanna Duericx, °Db. 24/2/1597, +Wz. 23/1/1600, dochter van Joannes Duericx en Catharina Smets, X Db. 7/9/1623 Andreas Beeckman, °Wz. 23/1/1600, zoon van Andries Beeckman en Maria Baerts. Van wie 6 BEECKMAN kinderen:
1) Catharina Beeckman, °Db. 28/4/1625, peter=Antonius Meereman, meter=Catharina Beeckman
2) Joannes Beeckman, °Db. 6/12/1626, peter=Joannes Duericx, meter=A. Beeckman
3) Catharina Beeckman, °Db. 9/5/1629, peter=Joannes Van Andenhove, meter=Catharina Diericx
4) Margarita Beeckman, °Db. 5/6/1631, peter=Mattheus Duericx, meter=Margarita Beeckman
5) Judocus Beeckman, °Db. 29/8/1634, peter=Judocus Moons, meter=Beatrix Diericx
6) Elisabeth Beeckman, °Db. 14/10/1637, peter=Antonius Meersman, meter=Catharina Bouckaert; X Egidius Duericx (blz.29)
11) Anna Diericx, °Db. 27/2/1600, dochter van Petrus Diericx en Joanna Moortgat, X 14/10/1625 Joannes Verhulst
12) Beatrix Diericx (Duericx), °Db. 19/5/1602, dochter van Jan Diericx en Catharina Smets; X Db. 20/6/1627 Judocus Beeckman, +ca. 1636; XX Db. 20/10/1637 Martinus Philips, +27/11/1656. Van wie 5 BEECKMAN en 2 PHILIPS kinderen:
1) Joanna Beeckman, °Db. 28/2/1628, peter=Joannes Duricx, meter=Joanna Beeckman
2) Catharina Beeckman, °Db. 7/3/1630, peter=Joannes Beeckman (avus-de oude), meter=Catharina Smets
3) Margarita Beeckman, °Db. 19/4/1631, peter=Matthias Duericx (broeder), meter=Margarita Vande Velde
4) Adrianus Beeckman, °Db. 13/10/1633, peter=Adrianus Beeckman, meter=Petronilla de Rijcke
5) Hilduardus Beeckman, °Db. 1/5/1636, peter=Hilduardus Beeckman, meter=Catharina Beeckman; X ca. 1661 Maria Cleemput
6) Egidius Philips, °Db. 6/12/1638, peter=Egidius Beeckman, meter=Joanna Beeckman
7) Maria Philips, °Db. 25/9/1642, peter=Adrianus Ringoot, meter=Maria van Keere
13) Anna Duericx, (vermoedel.) dochter van Judocus Duericx en Beatrix Van Rossem; X vermoedel. Angelus Sterckx; XX ca.1627-28 Joannes Aertsvelt. Van wie 1 AERTSVELT kind:
1) Judocus Aertsvelt, °1/10/1628, peter=Egidius Duericx, meter=Judoca Duericx
14) Judoca Duericx, °Db. 24/5/1605, dochter van Judocus Duericx en Beatrix Van Rossem; X Db. 11/10/1631 Andreas Vande Poele, °5/6/1605, zoon van Judocus Vande Poele en Elisabeth Van Damme. Van wie 5 VANDE POELE kinderen:
1) Adrianus Vande Poele, °Db. 8/12/1632, peter=Adrianus Pieters (ex Dmde) x Elisabeth Vande Poele, meter=Adriana Van Rossem
2) Maria Vande Poele, °Db. 31/8/1634, peter=Joannes Diericx, meter=Maria Vanden Bossche
3) Joanna Vande Poele, °Db. 28/10/1636, peter=Adrianus Matthijs, meter=Joanna Beeckman
4) JUdoca Vande Poele, °Db. 30/1/1640, peter=Petrus Vande Poele, meter=Judoca Rubrechts
5) Clara Vande Poele, °Db. 2/11/1641, +Db. 3/4/1714; peter=Adrianus Heuvinck, meter=Clara Pieters; X ?? Hilduardus Van Eyghem, +10/4/1670, Wnr. van Martina Ringoot; XX Db. 28/11/1671 Judocus Cleemput (ex Lebbeke), +20/1/1679
15) Maria Duericx, °Db. 10/2/1623, +St.Gil.-Dmde. 15/9/1667, dochter van Judocus Duericx en Catharina Beeckman; X 16/1/1646 Judocus Peelman, °St.Gil.-Dmde., +20/7/1658 (35 jaar), zoon van Daniel Peelman. Van wie 4 PEELMAN kinderen (alle kinderen zijn geb. te St.Gillis-Dendermonde)
1) Daniel Peelman, °21/12/1646
2) Maria Peelman, °20/4/1649, X 29/9/1671 Frans Scherelinck
3) Pieter Peelman, °12/4/1652
4) Gilleken Peelman ("Egidius Peelman"), °20/8/1653. Judocus Peelman en Maria Diericx bouwden een nieuwe hofstede in de "Cloosterstraete" van de parochie Zwijvicke, thans gekend als Gasthuisstraat-Boonwijk. De beschrijving van deze hofstede volgens de St.v.G. "daerop is staende een huys daeraen gemaeckt eenen winckel met eenen dorsvloer opt noort eynde ende opt west eynde eenen coestal. Item opt midden vanden hof een verckens kodt ende iiij (dreie-drie) fruy boomen ende eenen notteleir." De plaats waar deze hofstede zich bevond is thans bewoond door Moernhaut Frederik-huis nr.50 in de Gasthuisstraat.
16) Catharina Duericx, °Db. 21/6/1620, dochter van Judocus Duericx en Catharina Beeckman, X Wz. 18/2/1647 Martinus Cooreman, °Wz. 5/2/1623, +Db. 10/4/1658, zoon van Joannes Cooreman en Maria Goemans. Van wie 3 COOREMAN:
1) Catharina Cooreman, °Db. 27/11/1647, peter=Paulus Rogman, meter=Catharina Beeckman
2) Judocus Cooreman, °Db. 5/10/1649, peter=Judocus Duericx, meter=Magdalena Duericx; X 8/5/1672 Catharina Baert
3) Franciscus Cooreman, °Db. 7/9/1651, peter=Franciscus Duericx, meter=Elisabeth Cooreman
17) Maria Diericx x ca.1666 Egidius Philips, °6/12/1638, zoon van Martinus Philips en Beatrix Duericx. Van wie 5 PHILIPS kinderen:
1) Anna Philips, °Db. 4/2/1666, peter=Michael Diericx (x Livina Hoofts), meter=Anna Auwen
2) Maria Philips, °Db. 7/10/1669, peter=Adrianus Dierickx, meter=Maria Philips
3) Petrus Philips, °Db. 9/10/1671, peter=Petrus de Pauw x Joanna Beeckman, meter=Judoca Dierick
4) Joannes Philips, °Db. 3/7/1674, peter=Joannes Raes, meter=Livina Hoofts
5) Eluardus Philips, °Db. 2/3/1677, +Db. 21/11/1693, peter=Eluardus Beeckman x Elisabeth Moens, meter=Joanna Maria Ringoot
18) Joanna Dierickx, ° 25/1/1664, dochter van Egidius Dierickx en Elisabeth Beeckman (stam Franciscus en Van Eysterghem); X ca.1687 Adrianus Philips. Van wie 1 PHILIPS kind:
1) Elisabeth Philips, °Db. 23/2/1688, peter=??, meter= Elisabeth Beeckman
19) Dimphna Dierickx (Durickx), °Db. 10/8/1644, dochter van Michael Dierickx en Livina Hoofts; X ca.1668 Micolaus De Maecht, +13/5/1680. Van wie 5 DE MAECHT kinderen: 1) Michael De Maecht, °Db. 1/8/1669, peter=Michael Durickx, meter=Livina Hoofts
2) Livina De Maecht, °Db. 23/3/1671, peter=Adrianus Matthijs, meter=Livina Steels
3) Joanna Maria De Maecht, °Db. 24/6/1672, peter=Joannes Matthijs, meter=Maria Cooreman
4) Anna De Maecht, °Db. 11/1/1674, peter=Engelbertus Dierick ("Angelus Dierick"), meter=Anna Hertvijns
5) Petrus De Maecht, °Db. 9/3/1676, peter=Petrus Van Rossem, meter=Maria Dirickx
20) Catharina Dierick, &ca.1645, +Db. 22/6/1715, X Db. 3/7/1678 Joannes Peleman, °11/2/1647, +9/2/1695, zoon van Joannes Peleman en Marie Catharina ____. Van wie 7 PELEMAN kinderen:
1) Joannes Peleman, °Db. 28/3/1678, peter=Joannes Peleman (meier te St. Gillis), meter=Joanna Dierickx
2) Judocus Peleman, °Db. 6/1/1681, peter=Judocus Verleyen, ex Moerzeke, X Marie J., meter=Elisabeth Vande Poel, X Petrus Gheestens
3) Judoca Peleman, °Db. 16/3/1683, peter=Henricus Cools (aanvw. met Jud. Duricx en Beatrix Van Rossem sedert 1650), meter=Judoca Van Gucht
4) Adriana Peleman, °Db. 21/3/1685, peter=Joannes Lepeleer, meter=Adriana Vande Poel
5) Maria Peleman, °Db. 10/8/1687, peter=?, meter=Maria Vande Poel; X Db. 13/10/1724 Cornelius Moens
6) Joanna Peleman, °Db. 29/8/1689, peter=Egidius Hochman (Hofman?), meter=Joanna Morau
7) Anna Peleman, °Db. 18/1/1693, peter=Petrus Dirickx, meter=Anna Van Gucht x Joannes Duricx

21) Maria Dierickx, °15/9/1674, +Db. 26/12/1717, dochter van Livinus Dierickx en Joanna D'Hont; X Db. 21/12/1702 Gerardus Goossens, °Baasrode 21/1/1662, +Db. 15/3/1743 (81 jaar), zoon van Egidius Goossens en Maria Joos, wdnr. Van Judoca Ringoot. Van wie 5 GOOSSENS kinderen:
1) Livinus Goossens, °Db. 10/2/1704, peter=Livinus Dierick, meter=Cecilia De Donder
2) Catharina Goossens, °Db. 9/9/1705, +Db. 5/7/1711, peter=Egidius Verhofstadt, meter=Catharina Diricx
3) Joannes Baptist Goossens, °Db. 31/1/1708, peter=Joannes Baptist Goossens, meter=Anna Maria Diericx
4) Judoca Goossens, °Db. 19/10/1710, peter=Adrianus Diericx x Ida Cleemput, meter=Judoca Heuvinck x Petrus Ringoot
5) Maria Goossens, °Db. 18/3/1714, peter=Andreas Goossens x met Catharina Dierickx, zoon van Maria (nr.22), meter=Maria Pieters x met Franciscus Dierickx (grootvader). Huwelijken van Gerardus Goossens (°1662, +1743):
1) Db.26/5/1691 Judoca Ringoot, +9/5/1699, dochter van Adrianus Ringoot en Maria Catharina ____
2) Db. 1/12/1702 Maria Dierickx, +26/12/1717, dochter van Livinus Dierickx en Joanna D'Hont
3) Db. 2/1/1718 Anna Van Malderen, °St.Gil. 11/1/1690, +Db. 27/8/1762, dochter van Petrus Van Malderen en ____.

In totaal had Gerardus Goossens 13 kinderen.

22) Catharina Diricx (Duericx), &Db. 9/5/1677, +Db. 1/3/1738, dochter van Livinus Diricx en Joanna D'Hont; X Db. 7/2/1711 Andreas Cleemput, °20/11/1672, zoon van Judocus Cleemput en Clara Vande Poel (dochter van Andreas Vande Poel en Judoca Dierickx). Van wie 2 CLEEMPUT kinderen:
1) Adriaan Cleemput, °+Db. 14/11/1714
2) Gerardus Cleemput, °Db. 3/12/1715, peter=Gerardus Goossens, meter=Elisabeth Vande Poel. X ca. 1739 Joanna Cooreman, +20/10/1741; XX 8/12/1742 Maria Lissens, +16/7/1782
23) Adriana Dierickx, °Db. 9/5/1701, +Db. 7/10/1758, dochter van Petrus Dierickx en Maria Rogman; X Db. 9/6/1728 Cornelius Verhofstadt, °20/10/1701, +14/7/1771, zoon van Egidius Verhofstadt en Catharina Willems. Van wie 12 VERHOFSTADT kinderen:
1) Egidius Verhofstadt, °Db. 30/7/1728, peter=Egidius Verhofstadt, meter=Maria Rogman; X 20/3/1754 Petronilla Duwau
2) Judocus Verhofstadt, °Db. 3/8/1730, peter=Gillis Verhofstadt, meter=Maria Roggeman
3) Petrus Verhofstadt (tweeling), °Db. 22/7/1731, peter=Petrus Diericx, meter=Catharina Willems
4) Joannes Baptist Verhofstadt (tweeling), °Db. 22/7/1731, peter=Joannes Diericx, meter=Catharina Van Rossem x Joannes Verhofstadt
5) Jacobus Verhofstadt, °Db. 4/12/1733, peter=Jacobus Hendricx, meter=Anna Vermeir
6) Josina Verhofstadt, °Db. 6/9/1735, peter=Petrus De Caluwé (nr.24), meter=Josina Wauters
7) Elisabeth Verhofstadt, °Db. 4/5/1737, peter=Jan Baptist Moernaut, meter=Elisabeth Dierickx (nr.24)
8) Joanna Carolina Verhofstadt, °Db. 1/12/1738, peter=Petrus de Kock, meter=Joanna Carolina Hendrickx
9) Christianus Verhofstadt, °Db. 2/12/1740, +Db. 31/1/1741, peter=Christianus Heyndrickx, meter=Maria Heirman
10) Petrus Joannes Verhofstadt, °Db. 15/1/1742, peter=Petrus De Caluwé, meter=Joanna Verhofstadt
11) Judocus Verhofstadt (tweeling), °Db. 22/3/1745, peter=Judocus Vander Meerssche, meter=Elisabeth Dierickx
12) Petronilla Verhofstadt, °Db. 22/3/1745, peter=Jacobus Hendrickx, meter=Petronilla Cornelis
24) Elisabeth Dierickx, °Db. 7/10/1699, +Db. 13/9/1762, dochter van Petrus Dierickx en Maria Rogman; X Db. 22/9/1729 Petrus De Caluwé (ex. St. Gillis-Dmde.), +Db. 7/7/1751, wdnr. Maalder te Denderbelle, zoon van Petrus De Caluwé--maalder op Zwijvickmolen. Van wie 8 DE CALUWÉ kinderen:
1) Maria De Caluwé, °Db. 2/11/1730, peter=Joannes Dierickx, meter=Maria Rogman
2) Cornelius De Caluwé, °Db. 27/12/1731, peter=Cornelius Verhofstadt, meter=Joanna Ringoot
3) Egidius De Caluwé, °Db. 18/1/1733, peter=Egidius Hofman, meter=Maria Rogman
4) Jacobus Joannes De Caluwé, °Db. 13/5/1734, peter=Jacobus Heyndrickx, meter=Maria Herremans
5) Adriana De Caluwé, °Db. 30/8/1735, peter=Cornelius Heyndrickx, meter=Adriana Dierickx
6) Anna Maria De Caluwé, °Db. 12/6/1737, +5/2/1808, peter=Petrus Heyndrickx, meter=Anna Maria de Deycker
7) Joannes Baptist De Caluwé, °Db. 10/11/1738, +4/4/1810, peter=Joannes Heuvinck, meter=Judoca Wauters
8) Judocus De Caluwé, °Db. 27/3/1741, +9/3/1764, peter=Judocus Heyndrickx, meter=Elisabeth Heyndrickx
De akten nrs. 124-129 van de staten van Goed vermelden dat Petrus De Caluwé 5 maal is gehuwd: (Bovijn)
1) 8/12/1695 Catharina Mangenis (ex St. Gillis-Dmde) +1/5/1698, dochter van Daniel Mangenis
2) 23/11/1698 Maria Adriaens, +4/12/1703, dochter van Jacobus Adriaens en ____
3) ca.1705 Digna (Dymphna) Vanden Abbeele, °Oudegem, +7/10/1707, dochter van Jan Vanden Abbeele en ____
4) 18/9/1710 Maria De Bock, +Db. 11/5/1729
5) 22/9/1729 Elisabeth Dierickx (zoals hierboven)

Petrus De Caluwé heeft in totaal 14 kinderen gehad.
25) Maria Dirickx (Durinc), °Leb. 15/10/1712, +Db. 30/11/1779 (begraven in de kerk), dochter van Adrianus Dirickx en Anna Van Eyghem (Lebbeke); X Leb. 9/10/1738 Egidius Cleemput, °Db. 16/12/1712, +Db. 21/5/1777, zoon van Petrus Cleemput en Catharina de Roover. Van wie 8 CLEEMPUT kinderen:
1) Andreas Cleemput, °Db. 3/8/1739, +Db. 3/5/1745, peter=Andreas Cleemput, meter=Martina Van Heyghem
2) Joanna Cleemput, °Db. 28/10/1741, +Db. 19/10/1769, peter=Egidius Diricx, meter=Joanna Cleemput
3) Martina Catharina Cleemput, °Db. 21/4/1743, +Db. 19/9/1771, peter=Cornelius Dirickx, meter=Maria Cleemput
4) Adrianus Cleemput, °Db. 9/3/1747, peter=Georgius Heyndrickx, meter=Adriana Verhelst
5) Maria Theresia Cleemput, °Db. 12/12/1749, +Db. 7/7/1770, peter=Joannes Baes, meter=Maria Lissens
6) Catharina Cleemput, °Db. 13/11/1751, +Db. 13/4/1772, peter=Carolus Roggeman, meter=Catharina de Roey
7) Anna Petronilla Cleemput, °Db. 27/2/1757, +Db. 28/11/1768, peter=Joannes Verhelst, meter=Petronilla Van Eyghem
8) Gerardus Cleemput, °Db. 4/7/1757, +Db. 28/11/1768, peter=Gerardus Cleemput, meter=Anna Maria Borms
26) Adriana Dierickx X Db. 26/2/1743 Petrus Brijs
27) [Adrianus De Roye married twice]:
Maria Magdalena Dierickx, °ca. 1717, +Db. 13/5/1773, dochter van Judocus Dierickx en Catharina Verhagen; X 29/10/1748 Adrianus De Roye, °16/6/1719, +22/9/1792, zoon van Petrus De Roye en Catharina Heyvaert
Anna Maria Diericx, °St.Gil.Dmde 3/8/1745, +Db. 5/6/1821, dochter van Gillis Diericx en Catharina Hemelrijck; X Db. 26/4/1774 Adrianus De Roye (zelfde als hierboven). Van wie 12 DE ROYE kinderen:
1e huwlijken:
1) Anna Catharina De Roye, °Db. 9/5/1750, peter=Petrus De Roye, meter=Catharina Verhagen; X 27/6/1775 Judocus Willems
2) Judocus De Roye, °Db. 25/1/1753, peter=Judocus Diericx, meter=Catharina Heyvaert x Petrus De Roye
3) Joannes De Roye, °Db. 24/9/1755, +Db. 15/3/1761, peter=Petrus De Caluweacute;, meter=Anna Maria Dierick
4) Petrus De Roye, °Db. 19/2/1758, peter=Petrus De Roye, meter=Anna Maria Dierick
5) Adriana Joanna De Roye, °Db. 27/12/1760, +Db. 8/2/1761, peter=Joannes Moortgat x Joanna De Roye, meter=Adriana Verhelst
6) Joanna Catharina De Roye, °Db. 1/10/1762, peter=Jacobus Van Pistael, meter=Joanna De Roye
7) Joannes Baptist De Roye, °Db. 4/8/1765, +Db. 30/8/1797, peter=Joannes Heuvinck, meter=Anna Maria Van Damme
8) Josephus De Roye, °?, +Db. 21/9/1791--onbedegen
2e Huwlijken:
9) Joannes Judocus De Roye, °Db. 1/2/1775, peter=Joannes Judocus Moortgat, meter=Catharina Van Hemelrijck; X St.Gill. 11/5/1808 Maria Sophia De Decker
10) Joanna Maria De Roye, °Db. 23/4/1778, peter=Jacobus Dierick, meter=Joanna Heuvinck; X 14/6/1798 Joannes Heirman; XX 14/4/1807 P. Jacques De Decker
11) Maria Judoca De Roye, °Db. 13/4/1781, peter=Judocus De Roye (Zele), meter=Joanna Maria Dierick; X 8/5/1802 Lucien Vander Jeught
12) Joannes Emmanuel De Roye, °Db. 13/10/1783, peter=Jan Baptist Dierick (Zele), meter=Joanna Catharina De Roye (Zele)

28) Anna Maria Dierickx, °Db. 24/7/1718, dochter van Adrianus Dierickx en Ida Cleemput; X Db. 19/7/1750 Joannes De Petter
29) Josina (Judoca) Dierickx, °Db. 25/8/1729, +16/5/1816, dochter van Joannes Dierickx en Maria Heirman; X Db. 7/1/1756 Petrus Joannes De Caluwé, °St.Gil.Dmde 6/12/1727, +Db. 20/1/1818, zoon van Jacobus De Caluwé en A. De Wolf. Van wie 2 DE CALUWÉ kinderen:

1) Jacobus Joannes De Caluwé, °Db. 28/12/1756, peter=Jacobus De Caluwé, meter=Maria Hermans; X 3/2/1789 Joanna Catharina Beeckman; XX Nieuwerkerke 30/6/1790 Joanna Carolina Van Landuyt
2) Joanna Maria De Caluwé, °Db. 7/5/1758, peter=Joannes Dierickx, meter=Joanna Maria Vande Vondel

30) Joanna Petronilla Dierickx, °Db. 31/1/1762, +24/3/1807, dochter van Jan Baptist Dierickx en Elisabeth De Wit; X Db. 3/6/1788 Petrus Joannes Maes, °Wz. 8/6/1762, +Wz. 20/1/1822, zoon van Joannes Maes en Cornelia Van Damme.Van wie 3 MAES kinderen:

1) Anna Maria Maes, ° 13/6/1789, peter=Judocus Maes (Lebbeke), meter=Maria Dierickx (Moorsel); X Moorsel 27/12/1809 Jean Van Herreweghen
2) Joannes Maes, ° 11/11/1792, peter=Joannes van Biesen (Moorsel), meter=Anna Cornelia Maes (Wieze)
3) Carolus Maes, ° 29/1/1797, +Db. 1/11/1810
31) Anna Maria Dierickx, °Db. 28/1/1766, +30/5/1801, dochter van Adrianus Dierickx en Gertrudis De Winne; x Db. 3/6/1794 Petrus Heuvinck, °1753, +13/1/1830, zoon van Gillis Heuvinck en Gudula Wesepoel (brouwer op den Dries-Benderb. Van wie 4 HEUVINCK kinderen:
1) Joanna Carolina Heuvinck, °Db. 15/6/1795, +Db. 21/5/1796, peter=Joannes Heuvinck, meter=Gertrudis De Winne
2) Joanna Heuvinck, °Db. 6/6/1796, peter=Jan Baptist Dierickx, meter=Joanna Heuvinck (St.Gil.); x 13/9/1820 Bavo Heireman
3) Lucia Heuvinck, °Db. 4/4/1798, x Mespelare 14/5/1824 Ferdinand Hofman
4) Joanna Catharina Heuvinck, °Db. 12/12/1800, x 18/4/1831 Amandus Willems
32) Gertrudis Dierickx, °Db. 21/7/1771, dochter van Adrianus Dierickx en Gertrudis De Winne, x 26/7/1802 Pieter Franciscus Baecke, °Berlare 5/8/1749, zoon van Joannes Baecke en Elisabeth Van Peteghem (waarschijnlijk wonende te Berlare)
33) Catharina Dierick, °Db. 11/3/1773, +Db. 6/6/1812, dochter van Adrianus Dierick en Gertrudis De Winne, x Lebbeke 8/7/1799 Henricus De Boeck, °Merchtem 2/2/1768, +Db. 3/5/1835, zoon van Jacques De Boeck en A.M. Sas. Van wie 9 DE BOECK kinderen:
1) Cornelia De Boeck, &ca. 1800 x 23/11/1827 Philippus De Proft
2) Joanna Catharina De Boeck, °Db. 7/5/1801
3) Rosalia De Boeck, °Db. 22/5/1802 x 24/8/1836 Josephus Van Praet
4) Pieter Joannes De Boeck, °Db. 18/5/1803, x 10/2/1832 M. Rosalia Vander Jeught
5) Maria Josepha De Boeck, °Db. 28/2/1805, x 12/10/1824 Cornelius De Proft
6) Hermanus De Boeck, °Db. 12/4/1807, +2/1/1814
7 Françoise De Boeck, °Db. 1/5/1809, +15/2/1819
8) Charles Louis De Boeck, °Db. 15/6/1811, +22/7/1811
9) Jeanne Caroline De Boeck, °Db. 31/5/1812, +31/5/1812 (1 u geleefd)
34) Maria Jossina Dierickx, °Db. 28/6/1778, +Db. 13/5/1824, dochter van Adrianus Dierickx en Gertrudis De Winne, x Db. 18/2/1806 Bernardus De Batselier, °Essene 18/1/1784, +Db. 16/8/1856, zoon van Joseph De Batselier en Maria Stevens. Van wie 9 DE BATSELIER kinderen:
1) Joanna Catharina De Batselier, °Db. 6/4/1807 (mogelijk + voor 1809)
2) Jeanne Catharina De Batselier, °Db. 2/2/1809, x Db. 13/11/1835 Petrus Joannes Verleysen
3) Ambroise De Batselier, °Db. 6/12/1810, +24/6/1859
4) Jeanne Franccedil;oise De Batselier, °Db. 15/1/1813, x Db. Fredericus Vermoesen
5) Casimir De Batselier, °Db. 13/2/1815, +Db. 20/2/1895, x Db. 6/10/1854 Marie Jeanne Bosteels, °3/3/1829, +14/7/1883
6) Rosalie De Batselier (tweeling), °Db. 15/8/1817, +3/3/1895
7) Colette De Batselier (tweeling), °Db. 15/8/1817, +Wieze 26/3/1902, x Wieze 8/7/1846 Matheus Troch
8) Petrus (tweeling)13/10/1820, +6/5/1878, x 20/11/1845 Theresia Van Den Meersch, °Lede 1810, +Db. 25/5/1877
9)naamloos 3/2/1823
35) Maria Dierickx, °Db. 9/4/1758, dochter van Joannes Baptist Dierickx en Elisabeth De Witte (stam Judocus ex Wiesa); x Joannes Van Biesen, +27/4/1805; xx Moorsel 1/3/1806 Melchior Librecht, °Lede 22/1/1772, zoon van Joannes Librecht en Anna Maria Van der Vorst
36) Anna Maria Diericx, °Db. 10/6/1800, +5/11/1869, dochter van Joannes Diericx en Catharina Bijl (afstamming Petrus Diericx en Mria Rogman); x Db. 4/2/1825 Judocus Heuvinck, °21/1/1797, +25/9/1880, zoon van Petrus Heuvinck en Anna Maria Peleman. Van wie 12 HEUVINCK kinderen:
1) Petrus Heuvinck, °Db. 22/8/1825, +30/5/1826
2) Joannes Baptist Heuvinck, °Db. 1/1/1827, +10/12/1827
3) Joannes Heuvinck, °Db. 4/7/1828, +8/12/1900, x 30/4/1872 Constantia Uyttersprot
4) Rozalia Heuvinck, °Db. 1/7/1829, +14/8/1830
5) Maria Ludovica Heuvinck, °Db. 14/6/1830, +5/8/1830
6) Maria Joanna Heuvinck, °Db. 25/6/1831, +12/1/1832
7) Judocus Heuvinck, °Db. 9/9/1833, +29/1/1909, x 3/11/1869 Sophia De roy
8) Leopoldus Heuvinck, °Db. 23/11/1834, +9/8/1908, x 18/4/1879 Sophie Marie Moens
9) Sophia Heuvinck, °Db. 18/12/1836, +19/2/1838
10) Joannes Jacobus Heuvinck, °Db. 14/7/1838
11)Fredericus Heuvinck, °Db. 5/7/1840, +Herdersem 17/7/1906
12) Theodorus Heuvinck, °Db. 9/11/1842, +12/12/1900, x ? Rosalie Verhaven
37) Isabella Catharina Dierick, °Db. 22/4/1803, +19/2/1864, dochter van Adriaan Dierick en Catharina Vander Jeught (stam Judocus ex Wiesa); x Db. 12/11/1828 Petrus Joannes Baert, °6/6/1797, +6/8/1866, zoon van Longinus Baert en Catharina Van de Voorde. Van wie 6 BAERT kinderen:
1) Augustinus Baert, °Db. 4/9/1829, +4/9/1841
2) Joanna Catharina Baert, °Db. 30/3/1832, +25/8/1832
3) Maria Virgina Baert, °Db. 23/9/1834, +1/8/1866
4) Petrus Joannes Baert, °Db. 17/1/1837, 4/7/1841
5) Cornelius Baert, °Db. 21/9/1839, +24/8/1846
6) Benedictus Baert, °Db. 2/1/1844, +15/5/1896, x Leb. 4/7/1873 Livina Vermeir; xx Db. 29/1/1880 Eupfemia Beeckman
38) Joanna Catharina Dierickx, &Deg;Db. 22/1/1839, +28/6/1927, dochter van Petrus Dierickx en Julia De Smedt (stam Judocus ex Wiesa); x ca.1870 Franciscus Van Hecke, °Wz. 3/9/1841, +11/2/1889, zoon van Petrus Van Hecke en Maria Judoca Ravijts

Willy Durinck's Book--First Part

Willy Durinck's Book--Second Part

Willy Durinck's Book--Third Part

Willy Durinck's Book--Fifth Part

Willy Durinck's Book--Sixth Part

HOME

CONTACT INFORMATION

Copyright © 2001-2003 Kevin F. Duerinck