KEVIN DUERINCK

GENEALOGY PAGE

 

WILLY DURINCK AND HIS BOOK, "VAN DIERICKX TOT DURINCK, 1500 - 1988" (privately published 1988, Dendermonde, Belgium)--THIRD PART

LAST REVISED: 16 August 2001

(III-5)(IV-2)(V-4)(VI-5)
Judocus DIERICK °Leb.25/9/1663 -zoon van Adrianus en Maria Philips
x ? Maria Eerewegh. Van wie:(zevende generatie)
1-

Andrisina DIERICK °Leb.8/1/1695
peter=Adrianus Dierick, meter=Andrisina Van de Voorde
slechts een kind gevonden.

II

DIERICK(X ) of DUERINCK(X) (NAAM?)

p.54

A. Jacobus DURINX
°Wz.23/6/1619 Barbara Mertens (volgt blz.55)

Aan de hand van de peters en de meters is het overtuigend dat Jacobus Durinx, zeer verwant moet geweest zijn met Cornelius Durinx , gehuwd met Lemma Caluwaerts, volgend III-A.
Van de meeste kinderen van Jacobus en Barbara Mertens zijn geen verdere gegevens duidelijk gekend.
Translation (Tr.): From the names of the Godfathers and Godmothers, can we be sure that Jacobus Durincx, has been very much related to Cornelius Durinx, married to Lemma Caluwaerts, follows in III-A

B. Anna DIERICX x Petrus Van de Poele
Anna was eveneens zeer verwant met Cornelius Durincx en Lemma Caluwaerts, staat vermeld als Durinx bij het meterschap van Joannes -zv. Cornelius (blz. 59).
Er werden slechts drie kinderen gevonden, waarvan tussen het 2e en het 3e kind een geboorte-verschil bestaat van 10 jaar.
(Tr.): Anna was also very much related to Cornelius Durincx and Lemma Caluwaerts, and is mentioned as Durinx at the Godmothership (baptism?) of Joannes - son of Cornelius (page 59)
There were found only three children , from which, between the 2nd and 3rd child ,a difference exists of 10 years.

In het jaar 1667, bij de grote kerkbrand van Wieze,zijn vele parochieregisters verloren gegaan, zodat er van vele geboorten, huwelijken en overlijdens, geen gegevens gekend zijn.
(Tr.): In 1667, there was a big fire in the church of Wieze, a lot of registers of the parish were lost. From a lot of births, marriages and funerals we do not know any more.

p.55

A. Jacobus DURINCX °Wz.23/6/1619, x Barbara Mertens. Van wie:

1- Cornelius °Wz.3/3/1620
peter=Petrus Van Lijsebetten, meter=Joanna Snels (x Gerardus Van Nuffel)
2- Joannes DURINCX °Wz.25/11/1621
peter=Joannes Gols(x Anna Pieters), meter=Catharina Durincx (mogelijks ztr.v.Jacobus)
3- Judicus DURINCX °Wz.21/4/1624
peter=Judocus Beeckman, meter=Maria Van Damme
4- Adrianus DURINCX °Wz.23/9/1627
peter=Cornelius Durincx (x Lemma Caluwaerts), meter=Martina De Vriendt (x Antonius D'Hooghe)
5- Petrus DURINCX °Wz.30/6/1630 +Wz.21/3/1681
peter=Moons Judicus, meter=Catharina Crackers (x 1599 Maria Sarens) (x Vermauwen Mercx-Db.-verwant met de fam. Van de Poele en Heyndricx)
x 24/6/1688 Elisabeth Vael
xx Db.7/6/1679 Cornelia Hendricx(volgt blz.56)
6- Antonius DURINCX °Wz.25/6/1633
peter=Antonius D'Hooge, meter=Maria Van Andernove (x Joannes Duricx-zuster v. Cornelius)
7- Elisabeth DURINCX °Wz.25/8/1635
peter=Joannes Duricx, meter=Elisabeth Verhavert
x Wz.8/5/1685 Joannes Van Nuffel (x Henricus Hofman) (vrouwl.lijnWz.nr.12)
8- Jacobus DURINCX °Wz.4/7/1638
peter=Judocus Van Keer (familieverband), meter=Catharina Durincx

p.56

A-5 Petrus DURINCX °Wz.30/6/1630 +Wz.21/3/1681
x Leb.24/6/1668 Elisabeth Vael (+Wz.28/1/1678, +in kraambed)
xx Db.7/6/1679 Cornelia Hendrickx(Db.3/10/1632 dv.Andreas en Elisabeth Beeckman, We.Adrianus Van de Poele)
Van wie:

1- Adrianus DURINCX °Wz.23/4/1670
peter=Adrianus Vander Jeught, meter=Joanna Duerinckx
2- Maria DURINCX °Wz.23/4/1670
peter=Petrus Van Boven (x Catharina Vanden Broeck), meter=Maria Vael (x Anthon.Temmerman-Leb.)
x Wz.1/5/1699 Petrus Meurijns(vrouwl.lijnWz.nr.17)
3- Margarita DURINCX °Wz.2/1/1674
peter=Petrus De Meester, meter=Margarita Durinck
4- Joannes DURINCX °Wz.5/5/1676
peter=Petrus Durinck, meter=Maria Durinck
5- Elisabeth DURINCX °Wz.23/1/1678
peter=Petrus Van Gheite (magister-schoolmeester; x Catharina Havermaet; fam.verband met Van Nuffel,Craeckers,Vanden Broecke)
meter=Elisabeth Moons (x Hilduardus Beeckman)
*Uit het 2e huwelijk met Cornelia Hendrickx zijn geen kinderen gekend, noch te Db. noch te Wz.
*(Tr.)From the 2nd marriage to Cornelia Hendrickx, there are no children known, nor in Denderbelle, nor in Wieze.

p.57

B. Anna DIERICX °te Wz. Ook vermeld als Duerincx.
Was meter van Joannes -zv.Cornelius en Lemma Caluwaerts.
X (Wz?) Petrus Van de Poele(vrouwl.lijnDb.nr.2)
Van wie:

1. Judocus Van de Poele °Db.5/7/1615
peter=Joos Vanden Poele, meter=Josijne Heyvaerts
2- Elisabeth Van De Poele °Db.13/2/1618
peter=Hans Bijl, meter=Elisabeth VanDe Poele
x Petrus Gheesters
3- Adrianus Van De Poele °Db.19/7/1628 +Db.6/5/1679
peter=Adrianus Van De Poele, meter=Maria Bosch
x Db.31/1/1654 Cornelia Hendrickx (°Db.3/10/1632), dv.Andreas Hendrickx en Elisabeth Beeckman (xx Db.7/6/1679 Petrus Durinck) (zie blz.56)

00000000000000000000

*Tussen het overlijden van Adrianus Van De Poele (1679) en het 2e huwl. van zijn We. Cornelia Hendrickx met Petrus Durincx(1679)zijn slechts 32 dagen verschil.
(Tr.)Between the death of Adrianus Van De Poele (1679) and the 2nd marriage of his widow ,Cornelia Hendrickx, with Petrus Durincx (1679), there is only a delay of 32 days.
**Tussen het 2e kind Elisabeth en het 3e kind Adrianus is er een verschil van 10 jaar. In de loop van deze periode zijn er geen andere kinderen gevonden, wat eigenaardig voorkomt.
(Tr.)Between the 2nd child Elisabeth and the 3rd child Adrianus, there is a delay of 10 years, which is unusual.

00000000000000000000

III

STAM te WIEZE

p.58

JUDOCUS DIERICKX (JUDOCUS DURICK)

In de parochieregister vermeld Judoci -ex.par.de Wiesa ca. 1530-1540. Van wie:

A) Cornelius DUERICX X Lemma Caluwaerts
B) Petrus DUERICX +9/4/1630 x Joanna Moortgat
C) Adriaan DUERICX - de par.reg.van Denderbelle vermeldt:filius Judoci ex.par. de Wiesa - x Magdalena Roomans
*Buiten deze drie gekende kinderen worden nog meldingen gemaakt van andere namen, die als peter of meter getuigen waren bij de doop of huwelijk van de kinderen van bovenvermelde; onder andere: Jacobus Duericx, Anna Duericx en een Petrus Duericx. Deze Duericx-en waren waarschijnlijk zeer aanverwant, misschien broers of zuster van de hierboven vermelde kinderen van Judoci. (zie blz.54)

p.59

III-A) Cornelius DUERICX x Lemma Caluwaerts, van wie: (waarschijnlijk niet volledig)

1) Joannes DUERICX °Wz.5/3/1597 peter=Jacobus Diericx, meter=Anna Durincx +Moorsel 1667(70j.) x Wz.19/5/1620 Maria Van Andernove xx Baardegem 15/5/1649 Clara Bonaerts.(die volgt blz.60)
2) Coleta DUERICX °Wz.23/3/1599 peter=Joannes Raes, meter=Coleta Huygens +Wz.8/11/1641/
x Moorsel 16/1/1628 Petrus Uyt de Sprot. (vrouwl.lijnWz.nr.2)
3) Jacoba DUERICX °Wz.27/4/1603 peter=Martinus de Waele, meter=Jakemijne Cools.

p.60

A-1) Joannes DURINCX °Wz.5/3/1597 +Moorsel 1667 (70j.) x Wz.19/5/1620 Maria Van Andernove (+Wz.1646-49,dochter van Judocus en Joanna De Bruyne) xx Baardegem 15/5/1649 Clara Bonaerts (°Baardegem 29/8/1621,dochter van Henricus en Margarita N.?). Van wie:
1e huwl.
1) Cornelius DURINCX °Wz.30/8/1620 peter=Cornelius Durincx, meter=Joanna Bruyne
2) Maria DURINCX °Wz.3/3/1622 peter=Stefanus deBruyne, meter=Maria Van Rossem
3) Joanna DURINCX °Wz.17/5/1624 peter=Georgius van Andenove, meter= Joanna van de Keere (samenwonend, meter= Jacobus Durincx)
4) Margarita DURINCX °Wz.11/2/1626 peter=Judocus Vermeulen, meter=Margarita Van Dender
5) Anna DURINCX °Wz.13/2/1628 peter=Petrus Van Andenhove, meter=Anna Verelst
6) Anna DURINCX °Wz.4/4/1629 p.Joannes Boel (fam.M. Van Andenhove), meter=Livina Calue
7) Judocus DURINCX °Wz.23/1/1631 peter=Judocus Van Duyse.=Joanna Van Andenhove
8) Catharina DURINCX °Wz.26/6/1633 peter=Joannes Duricx, meter=Catharina Van de Velde
9) Maria DURINCX °Wz.6/3/1636 peter=Egidius Boel, meter=Maria van Duyse +Wz.13/10/1694
10) Judocus DURINCX °Wz.10/3/1638 peter=Judocus Moons, meter=Catharina Durincx
11) Catharina DURINCX °Wz.17/6/1640 peter=Joannes Moons, meter=Catharina Vanden Berghe
12) Anna DURINCX °Wz.22/10/1642 peter=Joannes Van Andenhove, meter=Anna Pieters
13) Petrus DURINCX °Wz.11/7/1647 peter=Petrus Vanden Eynde, meter=Maria Van Andenhove
2e huwl.
14)Joannes DURINCX °Wz.24/3/1650 peter=Joannes Hodts, meter=Catharina Kimps (ipv. Joanna van Andenhove)
15)Barbara DURINCX °Moorsel 1653
16)Adriaan DURINCX °Moorsel 1655
17)Egidius DURINCX °?
*Volgens St.v.goed-Moorsel 8/12/1667 zijn er van de 13 kinderen uit het 1e huwl. Slechts 7 vermeld.

p. 61

SAMENVATTING

==============

III-B Petrus DURICX (Petrus DIERICK) - filius Judoci - x Joanna Moortgat. (blz. 62)

1) Adrianus DURICX x Vanden Stock Catharina van wie: (blz.62)
Petrus DURICX x D'Hooghe Laurentia(blz.63)
Van wie:
1) Adrianus DURICX
2) Joannes DURICX x Catharina Vd.Bossche(blz.64)
3) Adrianus DURICX
4) Martinus DURICX x Maria Verhofstadt
5) Ludovicus DURICX
6) Henricus DURICX

2) Judocus DURICX
3) Henricus DURICX x Joanna Boghman van wie:
1) Joannes DURICX (blz.65)
2) Martina DURICX
3) Petrus DURICX
4) Jacoba DURICX x Petrus Van Rossem
5) Egidius DURICX
6) Livinus DURICX

4) Anna DURICX x Joannes Verhulst (blz.121)
5) Martina DURICX x Jan Persijn xx Egidius Stalins (blz.144)
6) Maria DURICX x Judocus De Dijcker (blz.143)
7) Petrus DURICX

p.62

III-B Petrus DURINCX - ook vermeld als Petrus DIERICK - x Joanna Moortgat +Db.9/4/1630 van wie:

1) Adriaan DURINCX °Db. ?x ca. 1614 Catharina Vande Stock ,van wie:(slechts een kind gevonden)
1) Petrus DURINCX °Wz.17/5/1615 peter=Petrus Duricx, meter=Elisabeth Middeleer x 18/5/1643 Laurentia D'Hooge (blz.63)
2) Judocus DURINCX °Db.10/2/1597 peter=Judocus Mertens, meter=Catharina Van den Abbeele
3) Henricus DURINCX °Db.5/4/1598 peter= Henricus Heuvinck, meter=Maria Heyvaert +Leb.29/6/1667 x Leb.ca.1624 Anna Boghman(volgt blz. 65)
4) Anna DURINCX °Db.27/2/1600 peter=Boudewijn Moernaert, meter=Anna Van Langenhove x 14/10/1625 Joannes Verhulst (vrouwl.lijnDb.nr.11)
5) Martina DURINCX °Db.10/7/1602 peter=Machiel De Golhs, meter=Martina Ruysbroeck x ca.1633 Jan Persijn xx Leb.22/3/1636 Egidius Stalins (vrouwl.lijnLeb.nr.5)
6) Maria DURINCX °Db.13/2/1604 peter=Petrus Rubrechts, meter=Maria Van Praet
x Leb.15/2/1626 Judocus De Dijcker (vrouwl.lijnLeb.nr.1)
7) Petrus DURINCX °Db.13/5/1607 peter=Jan Beeckman, meter=Maria Van Roey

p.63

III-B/1 Petrus DURICX °Wz.17/5/1615 -zoon van Adrianus- x Wz.18/5/1643 Laurentia De Hooge (+Wz.12/11/1677) van wie:

1) Adrianus DURICX °Wz.24/1/1644 peter=Adrianus Duricx, meter=Anna Duricx
2) Joannes Petrus DURICX °Wz.18/1/1645 peter=Antonius De Hooghe, meter=Jacoba Van den Berghe x Wz.10/5/1672 Catharina Vanden Bossche (blz.64)
3) Adrianus DURICX °Wz.11/3/1646 peter=Adrianus Duricx (avus prolus=de oude genaamd), meter=Joanna Duricx
4) Martinus DURICX °Wz.28/4/1647 peter=Judocus de Vrindt, meter=Martina de Vrindt +Wz.8/11/1693 x Wz.19/1/1675 Maria Verhofstadt. Van wie:
1) Catharina DURICX °Wz.11/9/1675 peter=Joannes Verhofstadt, meter=Catharina Beeckman
2) Michael DURICX °Wz.24/2/1678 peter=Michael Baert, meter=Maria Meskens +Wz.28/7/1702
3) Balthazar DURICX °Wz.25/9/1682 peter=Judocus Nieuwenburg, meter= Judoca Verhofstadt +Wz.2/6/1700
4) Elisabeth DURICX °Wz.13/8/1686 peter=Joannes Durinck, meter=Elisabeth Joris

5) Ludovicus DURICX °Wz.2/7/1648 peter=Ludovicus Van Vosholle, meter=Martina Meersman
6) Henricus DURICX °Wz.15/8/1649 peter=Henricus Duricx(filius Petri), meter= Joanna Duricx(filia Joannus)

p.64

III-B/1-2 Joannes DURINCK (te Leb. vermeld als Petrus) °Wz.18/1/1645
x Wz.10/5/1672 Catharina Van den Bossche (°Leb.24/1/1658 +Wz.Kapt.17/1/1711 dochter van Adriaan en van Petronilla Van den Bossche). Van wie:

1) Anna DURINCK °Leb.16/10/1673 peter=Adrianus Van den Bossch, meter=Anna Van den Bosch
2)Franciscus DURINCK °Leb.5/3/1675 peter=Franciscus Van den Bosch, meter=Elisabeth Moens
3)Maria DURINCK °Leb.4/9/1677 peter=-----?, meter=Maria De Coster x ca.1707 Petrus Vanden Houte (vrouwl.lijnWz.nr.20)
4)Adrianus DURINCK °Leb.3/8/1680 peter=Adriaan Van den Bosch, meter=Maria Moens(ipv. Mmargareta Durinckx) x Aalst 1/2/1703 Maria Catharina Vander Motten(volgt blz.64)
5)Judoca DURINCK °Leb.15/8/1683 peter=Joannes de Craecker, meter=Judoca Moortgat (geestelijke dochter)
6)Petrus DURINCK °Wz.24/8/1686 peter=Petrus Baert, meter=Maria Verhofstadt
x Cornelie de Buyl
7)Joanna DURINCK °Wz.10/11/1689 peter=Joannes Pieters, meter=Joanna Philips
8)Joannes DURINCK °Wz.28/3/1693 peter=Joannes Uyttersprot., meter=Catharina Van den Bossche
*Volgens de St.v.Goed-Moorsel-17/9/1711 bij overlijden van Catharina worden de 2 eerste kinderen - Anna en Franciscus niet vermeld - mogelijk overleden.

III-B/1-2-4 Adrianus DUERINCK °Leb.3/8/1680 +Leb.8/3/1752 x Aalst 1/2/1703 Maria Catharina Vander Motten (+Leb.25/6/1756). Van wie:

1) Petrus DUERINCK °Aalst 1704
2) Joannes DUERINCK °Leb.24/3/1709 peter=Joannes Dierick, meter=Catharina Moens
3) Judocus DUERINCK °Leb.24/11/1711 peter=Joannes Dierick (ipv.Petrus Vander Motten), meter=Judoca Duerinck
4) Maria Anna DUERINCK °Leb.28/3/1714, +Leb.13/2/1770, peter=Joannes Duerinck,, meter=Maria Duerinck
p.65
5) Joannes DUERINCK °Leb.2/7/1716 peter=Petrus Van Haute, meter=Joanna Durijnckx
6) Adrianus DUERINCK °Leb.16/8/1719 peter=Joannes de Kock, meter=Magdalena de Man
7) Suzanna Catharina DUERINCK °Leb.13/3/1722 peter=Joannes Durinck, meter=Suzanna Catharina van Laere

III-B/3 Henricus DIERICK °Db.5/4/1598 als Henricus DURICX, +Leb.29/6/1667 x ca.1624 Anna Boghmans (+Leb.21/12/1664) van wie:

1)Joannes DIERICK °Leb.24/6/1625 peter=Adrianus Dierick, meter=Catharina Boghmans (x Cassiman)
2)Martina DIERICK °Leb.14/1/1628 peter=Antonius vande Cauter, meter=Martina Dieriicx(x Egidius Stalins)
3)Petrus DIERICK °Leb.7/8/1630 peter=Petrus Bijl, meter=Maria Diericx
4)Jacoba DIERICK 0Leb.29/8/1632 peter=Judocus Boghmans, meter=Jacoba Vanden Berghe x Leb.22/10/1665 Petrus Van Rossem (vrouwl.lijnLeb.nr.16)
5)Egidius DIERICK °Leb.25/8/1637 peter=Egidius Stalins, meter=Elisabeth Boghmans
6)Livinus °Leb.6/10/1642 peter=Livinus Cleemput, meter=Maria Cleemput

000000000000000000000000

p.68

III-C Adrianus DURINCK - (in par.reg.van Db. ook vermeld als Adrianus Duerickx en Adrianus Dierickx - filius Judoci ex Wiesa) x Magdalena Roomans, van wie:

1) Antonius DURINCK °?, +Wz.1/3/1674 x Aalst 29/8/1615 Maria Van den Berghe(volgt blz.69)
2) Catharina DURINCK °Leb.? x14/10/1629Joannes Moortgat(vrouwl.lijnLeb.nr.3)
3) Egidius DURINCK °Wz.10/11/1598 peter=Egidius De Ghols, meter=Lemma Caluwaerts +Db.13/12/1670 x Db.2/9/1618 Antonia Duericx (van blz.25), dochter van Joannes en Catharina Smets (volgt blz.79)
4) Judocus DURINCK °Wz.30/7/1600 peter=Judocus Van de Keere, meter=Elisabeth Van Damme (volgt blz.81)
5) Joannes DURINCK °Wz.10/1/1603 peter=Joannes Pieters, meter=Josijne Inghels X Aalst 3/11/1626 Jacobs Vanden Berghe (volgt blz.86)

p.69

III-C/1 Antonius DURINCX -(Durinck par.reg.Aalst- °? +Wz.1/3/1674 x Aalst 29/8/1615 Maria Vanden Berghe (getuigen bij huwelijk Adrianus en Andrea Durick) van wie:

1) Magdalena DURINCX °Wz.25/9/1616 peter=Michael Vanden Berghe, meter=Magdalena Roomans
2) Margarita DURINCX °Wz.6/12/1618 peter=Andreas Durinx, meter=Margarita Van de Meersche x Aalst18/6/1645 Henricus de Leeuw (vrouwl.lijnWz. nr4)
3) Adrianus DURINCX °Wz. peter=Adrianus Durinx, meter=Joanna Vanden Berghe
4) Judoca DURINCX °Wz.4/7/1623 peter=Michael Vanden Berghe, meter=Judoca Van Haute
5) Jacoba DURINCX °Wz. °Wz.14/5/1626 peter=Adrianus Ringaut, meter=Jacoba Vanden Berghe
6) Joannes DURINCX °Wz.27/12/1628 peter=Joannes de Gols, meter=Martina Vanden Berghe x Aalst 6/8/1653 Elisabeth Van Beneden (volgt blz.70)
7) Michael DURINCX °Wz.6/12/1631 peter=Michael Cooreman, meter=Margareta Vanden Berghe +Wz 28/7/1702
In de hierna volgende tabel is tussen het 3e en 4e kind een verschil van negen jaar. Mogelijks zijn in die periode nog andere kinderen geboren waarvan de gegevens ontbreken.
Op 31/3/1682 huwde Franciscus Vercauteren en Joanna Durinckx(vr.lijn Wz.nr.11) de peter en de meter van de kinderen uit dit huwelijk komen overeen met de kinderen van Joannes en Elisabeth Van Beneden.

p.70

III-C/1-6 Joannes DURINCK °Wz.27/12/1628 x Aalst 6/8/1653 Elisabeth Van Beneden (°Aalst 7/2/1635 dochter van Joannes en Emerentia Joly) Van wie:

1) Michael DURINCK °Aalst 31/8/1654 peter=Michael Durinck, meter=Antonia Joly
2) Joannes DURINCK °Aalst ca.1656 peter=----?, meter=-------? +Wz.25/5/1694 x Aalst -/7/1679 Magdalena Bogaert (volgt blz.71)
3) Adrianus DURINCK °Aalst 21/4/1659 peter=----, meter=-----? X 27/4/1681 Barbara van Gheite dochter van Petrus en Catharina Van Havermaet. Van wie:
1) Petrus DURINCK °Wz.31/1/1682 peter=Petrus Van Gheite, meter=Elisabeth Van Beneden
2) Joannes DURINCK °Wz.6/1/1684 peter=Joannes Duerinck, meter=Catharina Van Avermaet +Wz.16/1/1684

4) Joanna DURINCK °1659-68 (vrouwl.lijnWz.nr.11)
5) Laurentius DURINCK °Wz.26/12/1668 peter=Laurentius De Wit, meter=Joanna Peeters
6) Franciscus DURINCK °Wz.26/12/1668 peter=Franciscus De Munck, meter=Maria de Roome
7) Emerentia DURINCK °Wz.21/3/1671 peter=Adrianus Van Beneden, meter=Emerentia Pollijn x Aalst 1701 Franciscus Laport
8) Adriana DURINCK °Wz.10/8/1672 peter=Antonius De Wolf, meter=Adriana Stelemans
9)Antonius DURINCK °Wz.30/7/1673 peter=Antonius de Witte, meter=Adriana Vellemans
10)Egidius DURINCK °Wz.4/9/1674 peter=Petrus Van Geite, meter=Adriana Stelemans
11) Adriana DURINCK °Wz.27/9/1675 peter=Petrus Van Geite, meter=Adriana Stelemans
Tussen het 3e en het 4e kind: °Joanna tussen 1659-1668- x 31/3/1682 Franciscus Vercauteren. Zie blz.134 nr.11--volgens St.v.Goed- Moorsel.

p.71

III-C/1-6-2 Joannes DURINCK °ca.1656 +Wz.25/5/1694 zoon van Joannes en Elisabeth Van Beneden x Aalst (als Van Duringen) -/8/1679 Magdalena Bogaert (+Wz.21/4/1747(95j.)) xx 7/9/1694 Judoca Van Gheite (+Wz.25/9/1722) Van wie:

1) Elisabeth DURINCK °Wz.24/4/1680 peter=PetrusVanGheite(aanverw.met fam.Durinck, meter= Elisabeth Van Beneden +Wz.17/8/1706 x Wz.4/7/1703 Franciscus De Maeseneer(vrouwl.lijnWz.nr.18)
2) Magdalena DURINCK °Wz.13/2/1683 peter=Joannes Durinck, meter=Martina Van Beneden
3) Joannes DURINCK °Wz.13/2/1685 peter=----?, meter=-----? +Wz.8/11/1726 x ca. 1706 Joanna De Taey (volgt blz. 72)
4) Joanna °Wz.11/2/1686 peter=Durinck Adrianus, meter=Joanna Duerinckx
5) Franciscus DURINCK °Wz.2/2/1687 peter=Franciscus Vercauteren, meter=Emerentia Durinckx
6) Judoca DURINCK °Wz.27/4/1689 peter=Petrus Craen, meter=Judoca Durinck (x Egidius Gols)
7) Adrianus DURINCK °Wz.20/4/1692 peter=Petrus Adrianus Durinck, meter=Adriana Robberechts +Wz.-/9/1693
8) Petrus DURINCK °Wz.17/10/1694 peter=Mr.Petrus Van Gheite(x Jacoba De Ridder, koster-praetor,hoge amtenaar), meter=Elisabeth Leynssens +?(postuum)

p.72

III-C/1-6-2-3 Joannes DURINCK -zoon van Joannes en Magdalena Bogaert - °Wz.13/2/1685 +Wz.8/11/1716 (41j.) x ca.1706 Joanna De Taey (oca.1684-85 +Wz.20/8/1755 (70j.en meer) van wie:

1)Magdalena DURINCK °Wz.24/4/1707 peter=Thomas De Taey, meter=Magdalena Bogaerts +Wz.13/12/1745 x Wz.25/7/1745 Paschasius De Wolf (vrouwl.lijnWz.nr.23)
2)Judocus DURINCK °Wz.23/7/1709 peter=Judocus Van Gheit, meter=Catharina Van Steenput x Db.3/5/1731 Catharina Van Damme (volgt blz.76)
3)Judoca DURINCK °Wz.3/6/1711 peter=Joannes Uyttersprot, meter=Judoca van Estergem +Wz.10/1/1784 x Wz.11/12/1736 Joannes Baptist De Landtheer (vrouwl.ijnWz.nr 26)
4)Fredericus DURINCK °Wz.10/3/1714 peter=Fredericus De Taey, meter=Joanna Dirinck +Moorsel 4/11/1749 x A.M.Seghers (+Moorsel - zonder kinderen) xx Joanna Buyl -dochter van Adriaan -St.v.Goed-Moorsel. Van wie:
1)Joanna DURINCK °Moorsel ca.1744 (vrouwl.lijnWz.nr.32)
2)Joannes DURINCK °Moorsel 17/12/1747 x Wz.24/9/1806 Isabelle Uyttersprot (°Wz.12/6/1768 dochter van Judocus en Catharina Van Cauter)
3)Cornelia DURINCK °Moorsel ca.1749

5)Franciscus DURINCK °Wz.9/7/1716 peter=Franciscus de Maeseneer, meter=Joanna Dirinck
6)Joannes Baptist DURINCK °Wz.13/9/1718 peter=Joannes de Wael, meter=Joanna Cleemput
7)Christianus DURINCK °Wz.30/4/1721 peter=Christianus Boudewijn, meter=Elisabeth de Taey +Elversele1 11/12/1770 x St.Niklaas ca.1747 Francisca Van Walle (volgt blz.73)
8)Adrianus DURINCK °Wz.19/3/1724 peter=Adrianus Heyvaert, meter=Joanna Thoen +Wz.13/3/1786 x? 23/1/1746 Maria De Bom (volgt blz.75)

p.73

III-C/1-6-2-3-7 Christianus DURINCX - zoon van Joannes en Judoca De Taey - °Wz.30/4/1721 +Elvsle 11/12/1770 x St.Niklaas(W) 7/5/1747 (als Dirick) Maria Francisca Van Walle. (°Elvsle.30/1/1719 +Elvsle.2/12/1796 -dochter van Adrianus en Petronilla Braem) (Christianus was oom van Fredericus -stam te Belsele, en woonde in de Burggraverijestraat te Elversele). Van wie:

1) Petronilla DURINCK °St.Niklaas(W) 1748 +Elvsle(10j.)
2) Isabella Francisca DURINCK °Elvsle. 10/4/1751 peter=Egidius Polfliet, meter=Isabelle Francisca Daens +Elvsle.29/9/1827 x Elvsle.20/9/1773 Petrus Joannes Nachtergael (vrouwl.lijnElvsle.nr.1)
3)Andreas DURINCK °Elvsle 5/11/1752 peter=Andreas Temmerman, meter=Amelberga Van Walle +Elvsle.13/8/1753
4)Amelberga DURINCK °Elvsle.15/9/1754 peter=Judocus Pot, meter=Amelberga Van Walle +Elvsle.13/5/1777 Joannes Baptist Verschelden (vrouwl.lijnElvsle.nr.2)
5)Egidius Franciscus DURINCK °Elvsle.30/4/1757 peter=Egidius Temmerman, meter=M.A.Van Walle +Elvsle.16/12/1758
6)Joanna Catharina DURINCK °Elvsle.9/1/1759 peter=Egidius Buyens, meter=Anna-Catharina Cooreman +Elvsle.24/8/1768
7)Maria Elisabeth DURINCK °Elvsle.15/11/1761 peter=Andreas de Mayer, meter=Elisabeth Van Walle +Elvsle.3/7/1779
8)Digna Petronilla DURINCK °Elvsle.4/2/1764 peter Jacobus Franciscus Temmerman, meter=Digna Petronilla Pot +Elvsle.17/1/1796 xElvsle.21/4/1789 Joannes Franciscus Claus(vrouwl.lijn Elvslenr.3)
Van wie:
1) Joannes Baptist Durinck (onwettig kind) °Elvsle.15/11/1781 peter=Jan Baptist Verschelden, meter=Joanna Catharina Braem (volgt blz.74)

p.74

III-C/1-6-2-3-7-8-1 Joannes Baptistus DURINCK (filius illegitimus -onwettige zoon)°Elvs.15/11/1781 +Elvs.12/9/1844, zoon van Digna Petronilla Durinck x Hamme 23/1/1807 Therese Petronilla Wuytack (°Hamme 8/11/1784 +Elvse.25/2/1837 dochter van Bernard en Petronilla Laureys
Van wie:

1)Francisca Labeau DURINCK °Elvs. +Elvs.11/12/1808
2)Marie Caroline DURINCK °Elvs.18/1/1810 +Elvs.8/11/1856 x Elvs.6/4/1839 Joannes Brijs (vrouwl.lijnElvs.nr.4)
3)Pierre Leopold DURINCK °Elvs.15/1/1812
4)Reine DURINCK °Elvs.8/10/1814 +Elvs.30/1/1901 x Elvs.22/10/1834 Bernardus D'Haen (vrouwl.lijnElvs.nr.5)
5)Anna Francisca DURINCK °Elvs.7/9/1816 +Elvs.18/11/1899 x Elvs.25/2/1835 Serafinus Smet (vrouwl.lijnElvs.nr.5)
6)Petronilla Cecilia DURINCK °Elvs.3/1/1819 x 11/1/1841 Petrus Colman (vrouwl.lijnElvs.nr.7)
Afgezien van het feit dat in de parochie van Elversele de naam Durinck reeds voorkomt van in 1600, is het slechts vanaf 1747 (huwelijk van Christiaan en Maria Francisca Van Walle) dat we het familieverband kunnen aanwijzen.
Van de enige overblijvende telg (Pierre Leopold) welke nog voor genealogische voortzetting in aanmerking kon komen ,is geen spoor meer gevonden.

p.75

III-C/1-6-2-3-8 Adrianus DIRICK (Adrianus Durincx bij geboorte) -zoon van Joannes en Joanna De Taey °Wz.19/3/1724 +Wz.13/3/1786 x Wz.23/1/1746 Maria De Bom (+Wz.31/1/1780). Van wie 6 DIRICK kinderen:

1)Petronilla Dirick °Wz.15/10/1746 peter=Petrus De Bom, meter=Joanna De Taey
2)Joannes Dirick °Wz.29/9/1747 peter=Joannes Heyvaert, meter=Catharina De Bom
x (als Dierickx Joanna Van Maele (°Moorsel ? +Wz.26/12/1792)
xx Leb.25/6/1793 Maria Anna Wauters (°Opwijk) (die volgt)
3)Judoca Dirick °Wz.24/2/1751 peter=Michael Vermeir, meter=Judoca Dierick
4)Fredericus Dirick °Wz.18/2/1753 peter=Judocus Dierick, meter=Judoca Van Cauter ( x Petrus De Bom)
5)Petronilla Dirick °Wz.5/2/1754 peter=Henricus D'Haen, meter=Petronilla van Gheit
6)Joanna Maria Dirick °Wz.25/1/1757 peter=Judocus Verdickt (zoon van Joannes en van Petronilla van Gheit), meter=Joanna Vander Jeught

III-C/1-6-2-3-8-2 Joannes DIRICK -nr.2 van hierboven- x Moorsel ca.1790 Joanna Van de Maele (+Wz.26/12/1792) xx Leb.25/6/1793 Maria Anna Wauters (°Opwijk). Van wie 4 DIRICK kinderen:
1e huwl.

1)Dominicus Dirick °Wz.13/6/1791 peter=Henricus De Vos, meter=Joanna Dierick x Meldert 18/10/1820 Jacoba Meert (°Asse 19/11/1795, dochter van Petrus en Huyghe Maria Catharina)
2e huwl.
2)Catharina Dirick °Wz.27/7/1794 peter=Joannes Dierick (Moorslede), meter=Anna Catharina Wauters (Wz.)
3)Petronilla Dirick °Wz.30/10/1796 peter=Daniel De Ridder (Leb.), meter=Barbara Dierickx (Wz.)x Moorsel 21/5/1835 Judocus De Wolf (vrouwl.lijn Wz.nr.36)
4)Lucia Dirick °Wz.12/1/1800 x Wz.6/9/1826 Augustinus Brijs

p.76

III-C/1-6-2-3-2 Judocus DIERICKX -zoon van Joannes en Joanna De Taey- °Wz.23/5/1709 (als Judocus Durincx) x Db.3/5/1731 Catharina Van Damme (°Db.3/8/1702 +Db.4/1/1773 -dochter van Martinus en Anna Mornau). Van wie 7 DIERICKX kinderen:

1)Magdalena Dierickx °Db.5/8/1732 peter=Franciscus van Dam, meter=Magdalena Bogaert
2)Joannes Baptist Dierickx °Db.22/12/1733 peter=Jan Baptist Bogaert, meter=Joanna De Taey +Db.12/12/1786 x Wz.6/2/1758 Elisabeth De Witte (°Moorsel 1736 +Db.13/3/1797 -dochter van N. en N? De Bom). Van wie 5 DIERICKX kinderen:
1)Maria Dierickx °Db.9/4/1758 peter=Judocus De Witte, meter=Maria Anna De Witte x Joannes Van Biesen xx Moorsel 1/3/1806 Melchior Librecht (vrouwl.lijn Db.nr.35)
2)Judocus Dierickx °Db.5/4/1760 peter= Judocus Dierick, meter=Maria Theresia Van Cauter +Db.4/1/1761
3)Joanna Petronilla Dierickx °Db.31/1/1762 peter=Jacobus De Wit, meter=Petronilla Dierick x Db.3/6/1788 Petrus Maes (vrouwl.lijn Db.nr.30)
4)Maria Josina Dierickx °Db.20/10/1764 peter=Joannes De Landtsheer, meter=Josina Van Cauter +Db.7/2/1766
5)Magdalena Dierickx °Db.26/10/1767 peter=Petrus Brijs, meter=Magdalena Diericx +Db.9/4/1785

3)Maria Dierickx °Db.31/7/1735 peter=Carolus Van Damme, meter=Maria De Taey
4)Fredericus Dierickx °Db.1/3/1737 peter=Fredericus Dierickx, meter=Elisabeth Van Damme +Belsele 7/4/1766 Joanna Maria Ghijs (volgt onder stam te Belsele)blz.175
5)Petronilla Dierickx °Db.23/7/1738 peter=Franciscus de Maeseneer, meter=Petronilla van Geert
6)Judocus Dierickx °Db.22/10/1740 peter=Judocus Hodevan, meter=Catharina Philips +Db.27/5/1781 x Wz.25/1/1774 Anna Barbara D'Haens (volgt blz.78)
7)Josina Dierickx °Db.18/6/1743, +Db.6/7/1759; peter=Judocus Verdickt -zoon van Joannes Verdickt en van Petronilla Gheit, meter=Magdalena Dirick

p.77
[Image example of marriage record in latin deleted]
1731 maius 3 iuncti sunt prevus 3 proclamationibus judocus dierickx et catharina van damme coram testibus francisco van damme et ancrea wasens
[Image example of baptismal record in latin deleted]
1 martius baptisatus est fredericus filius judoci dirickx et catharina van damme coniugum susceperunt fredericus diricks et elisabeth van damme.
p.78

III-C/1-6-2-3-2-6 Judocus DIRICK -zoon van Judocus en Van Damme Catharina °Db.22/10/1740 +Db.27/5/1781 x Wz.25/1/1774 Anna Barbara D'Haens (D'Hanens) (°Wz.12/2/1742 -dochter van Ignatius (chirurgien) en Judoca Uyttersprot. Van wie 2 DIRICK kinderen:

1)Joannes Baptist Dirick °Db.2/3/1775 peter=Jan Baptist Dirick, meter=Maria Dirick
2)Adrianus Dirick °Db.13/3/1780 peter=Adrianus Verhulst (Leb.)meter=Joanna Bosmans (Wz.) x 9/2/1800 Anna Catharina Van Der Jeught (°Leb.19/4/1768 +Db.31/1/1841 -dochter van Egidius en Joanna De Boeck. Van wie 4 DIRICK kinderen:
1)Cornelius Dirick °Db.23/12/1800 +Db.19/3/1829
2)Isabella Dirick °Db.22/4/1803 x Db.12/11/1828 Petrus Johan Baert (vrouwl.lijn Db.nr.37)
3)Maria Petronilla Dirick °Db.14/1/1806
4)Pierre Jean Dirick °Db.18/4/1808 +Db.23/12/1880 x Db.10/1/1838 Juliana De Smet (°Db.27/8/1816 +Db.20/1/1898 -dochter van Jan Baptist en Petronilla Vande Voorde). Van wie 5 DIRICK kinderen:
1)Joanna Catharina Dirick °Db.22/1/1839 x 1870 Franciscus Van Hecke (vrouwl.lijn Db.nr.38)
2)Maria Francisca Dirick °Db.16/7/1841 +Db.14/7/1869
3)Augustus Dirick °Db.12/10/1843 +Db.2/12/1846
4)Petrus Josephus Dirick °Db.20/1/1845 +?24/11/1873
5)Paulina Dirick °Db.15/8/1849 +Db.14/2/1929

0000000000000000000000000000000000
p.79

III-C/3 Egidius DUERICX °Wz.10/11/1598 +Db.13/12/1670 -zoon van Adrianus en Magdalena Roomans- x 2/9/1618 Antonia Duericx (°Db.ca.1595 We.van Jacquemin -dochter van Joannes en Catharina Smets (blz.25 onder B). Van wie 4 DUERICX kinderen:

1)Catharina Duericx °Db.6/2/1622 peter=Arents Hertel (ex Teneramundum), meter=Catharina Philips
2)Cornelius Duericx °Db.25/10/1625 peter=Judocus Beeckman, meter=Joanna Rens +Db.8/2/1688 x ca.1664 Elisabeth vanden Poele (volgt blz.79)
3)Judocus Duericx °Db.16/7/1628 peter=Judocus Beeckman, meter=Judoca Duericx
x Elisabeth Nijs (volgt blz.80)
4)Jacobus Duericx °Db.18/12/1631 peter=Jacobus de Schoenmaecker, meter= Maria Van Lijsebetten x ca.1668 Maria Piscens xx Db.7/2/1681 Judoca Danckaert (volgt blz. 80)

--------------------

III-C/3-2 Cornelius DIERICK °Db.25/10/1625 (als Cornelius Duericx) +Db.8/2/1688
X ca.1664 Elisabeth Vanden Poele (°ca.1633 +Db.11/3/1693 (60j.)) Metingsboek 1673 - hofstede ,63 roeden groot en 371 roeden landerijen in eigendom. Van wie 3 DIERICK kinderen:

1)Joannes Dierick °Db.10/5/1665 peter=Joannes Dierickx, meter=Maria Vanden Poel
2)Catharina Dierick °Db.8/7/1669 peter=Andreas Vanden Poel, meter=Catharina Dierickx
3)Anna Dierick °Db.11/10/1673 peter=Jacobus Van Poel, meter=Anna Van Gucht

p.80

III-C/3-3 Judocus DIERICK °Db.16/7/1628 (als Duerickx) x ca. 1666 Elisabeth Nijs. Van wie 5 DIERICK kinderen:

1)Joannes Dierick °Db.24/2/1667 peter=Joannes Dierickx, meter=Maria Van Riet
2)Joannes Dierick °Db.13/2/1669 peter=Joannes Nijs, meter=Judoca Dierickx
3)Anna Dierick °Db.10/2/1671 peter=Jacobus Nijs, meter=Anna Van Gucht
4)Catharina Dierick °Db.13/9/1673 peter=Jacobus Dierickx, meter=Catharina Nijs
5)Franciscus Dierick °Db.9/4/1676 peter=Joannes Dierickx (ipv.Franciscus Cornelius), meter=Elisabeth Eylens (ipv.Joannes Nijs)

--------------------

III-C/3-4 Jacobus DIERICKX °Db.18/12/1631 (als Duerickx) +Db.26/9/1690 x ca.1668 Maria Piscens xx Db.7/2/1681 Judoca Danckaert. Van wie 3 DIERICKX:
1e huwl.

1)Joannes Dierickx °Db.20/12/1669 peter=Joannes Dierickx, meter=Catharina Dierickx
2e huwl.
2)Adrianus Dierickx °Db.22/6/1682 peter=Adrianus Danckaert, meter=Elisabeth Vande Poel +Db.28/6/1695 (13j.)
3)Franciscus Dierickx °Db.22/6/1685 peter=Franciscus Cornelius, meter=Anna Danckaert

0000000000000000000000000000000000
Metingboek 1673 Denderbelle - Judocus en Jacobus hadden elk voor de helft een hostede in eigendom ,groot 116 roeden.
Judocus had 320 roeden en Jacobus 390 roeden landerijen in eigendom - Beloop II

p.81

III-C/4 Judocus DIERICK °Wz.30/7/1600 (als Judocus Duerickx) +Leb.25/11/1662 -zoon van Adrianus en Magdalena Roomans x Leb.8/11/1626 Petronilla Thoen (+Leb.23/10/1656). Van wie 8 kinderen:

1)Ida Dierick °Leb.6/9/1627 peter=Joannes Duricx, meter=Ida Van Damme x Leb.17/11/1648 Paulus Hofman (vrouwl.lijnLeb.nr.6)
2)Catharina °Leb.10/8/1629 peter=Joannes Toen, meter=Catharina Diericx
3)Joannes Dierick °Leb.24/7/1631 peter=Joannes Diericx, meter=Maria de Waele +Leb.23/10/1707 x Leb.17/1/1660 Clara Moortgat (volgt blz.82)
4)Egidius Dierick °Leb.12/3/1634 peter=Egidius Cooreman, meter=Anna Toen x Leb.25/5/1664 Maria Verhofstadt (volgt blz.82)
5)Petrus Dierick °Leb.4/12/1636 peter=Petrus Meysman, meter=Elisabeth Moortgat
6)Judocus Dierick °Leb.25/9/1639 peter=Petrus Moortgat, meter=Anna Heyndrickx +Leb.19/4/1700 (mogelijk onbedegen overleden)
(Te Lebbeke op 23/9/1663 staat een huwelijk vermeld van een Judocus Dierickx met ene Maria Wauters .Met zekerheid kan niet vermeld worden dat hiermede de hogervermelde Judocus bedoeld wordt.)
7)Maria Dierick °Leb.11/12/1642 peter=Joannes Van Damme, meter=Maria Verhoeven
8)Elisabeth Dierick °Leb.20/9/1645 peter=Petrus Van Gheertsem, meter=Elisabeth Van Belle

p.82

III-C/4-3 Joannes DIERICK °Leb.27/7/1631 +Leb.23/10/1707 xLeb.17/1/1660 Clara Moortgat (°Leb.17/9/1634 +Leb.11/9/1703 -dochter van Joannes en Catharina Dierick-, gehuwd mits dispensatie van Rome binst de geboden, vermits Joannes en Catharina , kozijn en nicht waren. Vrouwl.lijn Leb.nr.3). Van wie 6 DIERICK kinderen:

1)Maria Dierick °Leb.8/12/1659 -voorkind, peter=Judocus Dierick, meter=Maria Moens x Leb.6/2/1686 Adrianus Rieman (vrouwl.lijnLeb.nr.27)
2)Adriana Dierick °Leb.21/1/1662 peter=Joannes Dierickx, meter=Adriana Moortgat xLeb.3/5/1685 Petrus Van Riesen (vrouwl.lijnLeb.nr.26)
3)Egidius Dierick °Leb.11/8/1664 peter=Egidius Moortgat, meter=Catharina Diericx
4)Daniel Dierick °Leb.12/10/1667 peter=Daniel Thoen, meter=Catharina Wolferaer
5)Catharina Dierick °Leb.31/3/1670 peter=Adrianus Ringoot, meter=Catharina Moortgat
6)Petrus Dierick °Db.eb.4/3/1673 peter=Petrus Moortgat, meter=Anna Moortgat

0000000000000000000000000000000000

III-C/4-4 Egidius DIERICK °Leb.12/3/1634 x Leb.25/5/1664 Maria Verhofstadt. Van wie 4 DIERICK kinderen:

1)Egidius Dierick °Leb.10/3/1665 peter=Egidis Moortgat, meter=Maria De Reus
2)Judocus Dierick °Leb.25/6/1666 peter=Judocus Diericx, meter=Maria Cooreman x Leb.13/2/1692 Maria Ringoot (volgt blz.83)
3)Joanna Dierick °Leb.17/9/1669 peter=Adrianus Diericx, meter=Joanna Verhofstaht xLeb.3/7/1692 Petrus De Cock (vrouwl.lijnLeb.nr.28)
4)Anna Dierick °Leb.7/8/1673 peter=Joannes Verhofstadt, meter=Anna Diericx

0000000000000000000000000000000000
p.83

III-C/4-4-2 Judocus DIERICK -zoon van Egidius en Maria Verhofstadt- °Leb.25/6/1666 +Leb.14/11/1696 x Leb.13/2/1692 Maria Ringoot (°Leb. 11/1/1654 +Leb.18/1/1714, xx 19/6/1700 Petrus De Saedeleer), dochter van Petrus Ringoot en Petronilla Van Damme. Van wie: (een enkel kind)

III-C/4-4-2-1) Egidius DIERICK °Leb.10/7/1695 peter=Petrus Dierick, meter=A.M. Serrarens +Leb.1/2/1776 x Db.7/11/1717 Joanna Vander Goten (°Opwijk +Leb.8/8/1718, -dochter van Paulus) xx Leb.6/1/1719 Maria De Vriendt (°Leb.5/10/1691 + 11/2/1776 -dochter van Petrus De Vriendt en Catharina Van Cauter). Van wie 8 DIERICK kinderen:

1)Petrus Dierick °Leb.11/1/1720 peter=Petrus De Vriendt, meter=Elisabeth Ringoot +Leb.24/1/1773 (onbedegen)
2)Judocus Dierick °Leb.24/9/1721 peter=Judocus de Beerleere, meter=Catharina Van Cauter +Leb.2/8/1735
3)Anna Maria Dierick °Leb.23/10/1723 peter=Laurentius De Vriendt, meter=Anna Dierick x Baasrode 31/1/1750 Baptist Verheyen
4)Elisabeth Dierick °Leb. 21/11/1725 peter=Judocus De Vriendt, meter=Elisabeth Verheyen +Nijversele 12/6/1758 x Leb.29/4/1744 Andreas Cleemput (+24/11/1747) xx Leb.30/7/1754 Adriaan De Ridder (vrouwl.lijnLeb.nr.44 en 53)
5)Catharina Dierick °Leb.28/1/1728 peter=Egidius De Vriendt, meter=Catharina De Bock +Leb.8/1/1801 xLeb.26/1/1758 Egidius Haems (vrouwl.lijnLeb.nr.59)
6)Maria Joanna Dierick °Leb.7/3/1730 peter=Jacobus Goessens, meter=Maria De Bock +Leb.6/2/1789 (onbedegen)
7)Balthazar Dierick °Leb.---1733 peter=-----?, meter=------? +Leb.9/2/1776 (43j.) begraven in de kerk.
8)Egidius Dierick °Leb.22/3/1738 peter=Egidius le Bon, meter=Joanna Dirickx +Leb.12/3/1809 x Leb.20/5/1777 Maria Theresia De Vos (volgt blz.84)

p.84

III-C/4-4-2-1-8 Egidius DIERICK -zoon van Egidius en Maria De Vriendt- °Leb.23/3/1738 +Leb.12/3/1809 (woonde "Omstraetjen") x Leb.20/5/1777 Maria Theresia De Vos (°Leb.1/4/1750 +15/6/1811 -dochter van Jan en A.Seghers). Van wie: 1)Joanna Catharina Dierick °Leb.30/7/1778 peter=Joannes De Vps, meter=Dierick Catharina x Leb.6/5/1806 Pierre Van Goethem (vrouwl.lijnLeb.nr.76)
2)Anna Dierick °Leb.25/7/1780 peter=Egidius Haems, meter=Maria Anna De Vos xLeb.13/1/1808 Jean Francois Verhasselt (vrouwl.lijnLeb.nr.78)
3)Maria Dierick °Leb.28/5/1783 peter=Adrianus Segers, meter=Maria Joanna Dierickx +Leb.15/6/1783
4)Petrus Jan Dierick °Leb.16/8/1784 peter=Petrus Van Vossele (ex Db.wonende te Leb.), meter=Maria Joanna Dierick
5)Barbara Dierick °Leb.6/10/1787 peter=Petrus De Donder (Merchtem), meter=Barbara Dierick (Oudegem)
6)Cornelia Dierick °Leb.19/10/1788 peter=Petrus Peeters, meter=Cornelia De Vos (Steenhuffel) x Leb.21/11/1819 Petrus Michiels (vrouwl.lijnLeb.nr.81)
7)Serafinus Dierick °Leb.29/7/1792 peter=Egidius Segers, meter=Anna Maria Haems x Leb.24/9/1823 Isabella Coleta Van Goethem (volgt blz.85)
8)Joanna Maria Dierick °Leb.1/10/1798 (nieuw regime , geen peter of meter) +Leb.20/7/1820 (21j.) woonde "Hondestraatje" te Leb.

p.85

III-C/4-4-2-1-8-7 Seraphinus DIERICK -zoon van Egidius en Maria Theresia De Vos, °Leb.29/7/1792, +Leb.5/11/1866; x Leb.24/9/1823 Isabella Coleta Van Goethem (°Leb.11/11/1799 +Leb.8/7/1859 -dochter van Franciscus en Judoca Daman). Van wie 7 DIERICK kinderen:

1)Petrus Franciscus Dierick °Leb.5/11/1823
2)Albinus Dierick °Leb.19/1/1826
3)Sophia Josepha Dierick °Leb.5/11/1828 +Leb.30/7/1833 (woonde "Hondstraatje")
4)Amelia Dierick °Leb.4/2/1832 x Leb.11/4/1863 Damianus Van Malderen (°1/10/1815, zoon van Catharina N? +7/5/1856)
5)Joannes Baptist Dierick °Leb.27/5/1835
6)Petrus Josephus Dierick °Leb.22/6/1838 x Leb.10/11/1869 Maria Antonia Van den Heule (° Stijpen-Zottegem 14/12/1842 -dochter van Emmanuel Van den Heule en Vigenie Piens)
7)Joanna Catharina Dierick °Leb.6/10/1842

0000000000000000000000000000000000
p.86

III-C/5 Joannes DUERICKX °Wz.10/1/1603 -zoon van Adrianus en Magdalena Roomans x Aalst 3/11/1626 Jacoba Vanden Berghe. Van wie 9 DUERICKX kinderen:

1)Cornelius Duerickx°Wz.6/10/1627 (priester), peter=Cornelius Van Langenhove, meter=Anna Diericx
2)Joanna Duerickx (tweeling) °Wz.28/9/1628 peter=Antonius Meersman (ipv.Michael Vanden Berghe), meter=Joanna Moortgat
x Wz.27/1/1648 Joannes Pieters (vrouwl.lijn Wz.nr.5)
3)Martina Duerickx (tweeling) °Wz.28/9/1628 peter=Amandus Vanden Bossche, meter=Martina...Dierickx, +Wz._/7/1706, x ca.1663 Balthazar Moreyns (vrouwl.lijn Wz.nr.6)
4)Joannes Duerickx °Wz.12/2/1630 peter=Andreas Beeckman, meter=Joanna Gols
5)Andreas Duerickx °Wz.7/10/1631 peter=Andreanus Van Langenhove, meter=Judoca Heyvaert
6)Judocus Duerickx °Wz.16/1/1633 peter=Petrus Van Andenhove, meter=Anna Boghmans
7)Maria Duerickx °Wz.10/6/1634 peter=Ds.(Domus-Heer) Alexander Varewijck, meter=Perillustrissima (Doorluchtige Dame) Maria de la Cicfuille, comtessa de Wattone)
x ca.1671 Petrus Baert (vrouwl.lijn Wz.nr.8)
8)Petrus Duerickx °Wz.19/6/1636 peter=Egidius Stalins (inv. E.H.De Schaepdrijver, pastoor te Lebbeke), meter=Anna Verbruggen
x Wz.29/8/1679 Judoca D'Ooms (volgt blz.87)
9)Catharina Duerickx °Wz.8/12/1637 peter=Judocus Beeckman, meter=Catharina Boeckaert

p.87

III-C/5-8 Petrus DURINCK -zoon van Joannes en Jacoba Van den Berghe, °Wz.19/6/1636 x Wz.29/8/1679 Judoca D'Ooms (°27/6/1647, +14/2/1717, dochter van Christiaan en Judoca Daman). Van wie:

1)Joannes Durinck, °Wz.14/7/1680 peter=Joannes Pieters, meter=Maria D'Ooms (x Joannes Durickx, zoon van Petrus)
2)Martina Durinck °Wz.9/3/1683 peter=Petrus Baert, meter=Martina Pieters; +Wz.11/4/1685
3)Petrus Durinck °Wz.15/4/1686 peter=Petrus Baert, meter=Clara Duerinck; +Wz.2/1/1700
4)Joanna Durinck °Wz.4/10/1689 peter=Egidius Pieters (x Clara Baert), meter=Joanna Durinckx (zuster van Petrus Durinckx)
5)Cornelius Durinck (als Cornelius Duricx) °Wz.30/10/1691 peter=Petrus van Gheite (inv.Cornelius Maes), meter=Elisabeth Baert
x Db.7/8/1717 Petronilla Maes (die volgt )

II-C/5-8-5 Cornelius DURICX - (bij ° als Cornelius Dirick te Wz.) °Wz.30/10/1691 +12/5/1770
x Db.7/8/1717 Petronilla Maes °Oudegem, +4/2/1763 -dochter van Egidius - zoon van Egidius (molenaar) en Francisca Bettens. Van wie 9 DURICX kinderen:

1)Francisca Duricx °Wz.28/3/1720 peter=Joannes Dirick ipv Adrianus Beeckman (koster), meter=Francisca Bettens
2)Egidius Duricx °Wz.28/3/1720 peter=Egidius Segers, meter=Maria Durinck
x Wz.12/5/1762 Joanna Verberckmoes (die volgt blz.88)
3)Catharina Duricx °Wz.30/4/1722 peter=Petrus van Haut, meter=Catharina Maes

p.88
4)Joannes Baptist Duricx °Wz.24/7/1724 peter=Joannes Baptist Maes, meter=Catharina Puylaerts
5)Judocus Duricx °Wz.12/8/1726 peter=Judocus Maes, meter=Theresia Maes
6)Maria Duricx (mogelijk vroegtijdig +) °Wz.1/4/1730, peter= Cornelius Peeters, meter=Maria Dirick
7)Maria Duricx °Wz.27/8/1731 peter=Egidius Maes, meter=Maria Maes
x Wz.30/6/1768 Joannes Baptist Moortgat (vrouwl.lijn Wz.nr.30)
8)Angelus Duricx °Wz.1/10/1733 peter=Angelus Dierick, meter=Maria Baert
9)Gertrudis Duricx °Wz.17/3/1736 peter=Judocus de Mey-aanverwant met D'Ooms, meter=Petronilla Philips

III-C/5-8-5-2 Egidius DIRICK °Wz.28/3/1720 +Wz.12/10/1791
x Wz.12/5/1762 Joanna Verberckmoes (°Wz.4/3/1735, +Wz.12/1/1818 -dochter van Josse en Cornelia Baert). Van wie 10 DIRICK kinderen:

1)N? Dirick ° (stillborn) 5/2/1762
2)Judocus Dirick °Wz.5/2/1763 peter=Judocus Verberckmoes, meter=Marie Caudron; +Wz.1/6/1765
3)Joannes Baptist Dirick °Wz.9/7/1764 peter=Joannes Van Nuffel, meter=Barbara Cornelia Baert; +Wz.11/3/1766
4)Joanna Cornelia Dirick °Wz.22/11/1765 peter=Cornelius Verberckmoes, meter=Joanna Caudron; +Wz.23/1/1819
x Wz.22/5/1792 Judocus Carolus Pieters (vrouwl.lijn Wz.nr.32)
5)Egidius Dirick °Wz.23/7/1767 peter=Egidius Verberckmoes, meter=Maria Anna de Gols; +Wz.25/2/1770
6)Cornelia Dirick °Wz.10/2/1769 peter=Joannes Caudron, meter=Cornelia Baert; +Wz.13/2/1769
7)Maria Anna Dirick °Wz.19/1/1770 peter=Engelbertus Uyttersprot, meter=Maria Anna Verberckmoes; +Wz.15/12/1770
8)Judocus Dirick °Wz.3/5/1772 peter=Judocus Dierick, meter=Maria Pieters (x Egidius Verberckmoes van Lebbeke); +Wz.27/12/1788
9)Clara Dirick °Wz.29/5/1774 peter=Petrus Van Damme (x Isabella Caudron), meter=Clara Heerleer (x Cornelius Verberckmoes); +Wz.15/1/1840
x Wz.16/5/1810 Franciscus Van Damme (vrouwl.lijn Wz.nr.33)
10)Angelus Dirick °Wz.21/12/1777 (als Angelus Dierickx), peter=Angelus Dierick, meter=Isabella Caudron; +Wz.24/1/1861;
x Moorsel 4/4/1818 Barbara Baert (°Moorsel 12/7/1780 +Wz.13/7/1854), dochter van Pierre en Catharina Cooreman. Van wie 1 DIRICK kind: (o.a.)
1)Maria Joanna Dirick °Wz.11/11/1818 +Wz. 20/12/1821

0000000000000000000000000000000000
p.90

HUWELIJKEN van MANNELIJKE NAAMDRAGERS waarvan de AFSTAMMING niet met ZEKERHEID is gekend.

Wellicht zou hun afstamming kunnen gevonden worden in de Parochie Registers en de Burgerlijke acten van de omliggende gemeenten , doch, zoals vroeger reeds vermeld, is het niet de bedoeling de afstamming van alle zijtakken op te zoeken.

0000000000000000000000000000000000

DENDERBELLE

1)Henricus Diericx x Margaretha Van Damme. Van wie 1 kindt:

Pieter Diericx, °Db.28/10/1598 peter=Judocus Diericx, meter=Catharina Van Damme
2)Joannes Duerinck °Moorsel ca.1605-10 x Db.29/3/1631 Maria Heuvinck (°Db. 29/5/1607 -dochter van Joannes en Josine 's Mare) (Maria Heuvinck was de zuster van Francisca welke gehuwd was met Mattheus Duricx -zoon van Joannes en Catharina Smets .-blz.23 onder 5)
3)Livinus Duerinck (Durics) °St.Gillis-Dmde 22/5/1605 +St.Gillis-Dmde (Schepen van 1651-67) -zoon van Jan Durics (+9/6/1635) x St.Gillis 22/8/1636 Judoca Vaels xx Db.3/2/1638 Judoca Beeckman (°Db.2/10/1611 +St.Gillis -dochter van Adriaan en Catharina Verhaeghen. Van wie 8 Duerinck (Durics) (allen geboren te St.Gillis-Dmde):
1)Egidius Duerinck (Durics) °15/11/1641
2)Joanna Duerinck (Durics) °22/2/1643 x 19/9/1665 Jan De Blander
3)Joannes Duerinck (Durics) °20/11/1646
4)Judocus Duerinck (Durics) °14/10/1648
5)Maria Duerinck (Durics) °13/9/1651
6)David Duerinck (Durics) °8/2/1654
7)Elisabeth Duerinck (Durics) °25/9/1657
8)Cathelijne Duerinck (Durics) °20/7/1660 - (zuster in het klooster van Zwijvicke)

p.91
4)Joannes Duericx x ca.1647 Catharina Beeckman. Van wie 1 DUERICX kindt:
1)Maria Duericx °Db.3/2/1648 peter=Theodor De Blesher, meter=Maria Beeckman
5)Joannes Duericx x 1/2/1648 Anna Van Gucht (°Db.11/7/1629 -dochter van Gulielmus en Naente 's Craeckers. Van wie 1 DUERICX kindt:
1)Joanna Duericx °Db.24/6/1649 peter=Gulielmus Van Gucht, meter=Joanna Van Eyghem
6)Andreas Dierickx x Catharina Goysens (Goossens ?). Van wie 5 Dierickx kinderen:
1)Adriana Dierickx °Db.26/9/1666 peter=Emiel de Smet, meter=Adriana Rogman
2)Andrea Dierickx °Db.28/3/1669 peter=Martinus Van Damme, meter=Andrea Heyndrickx
3)Maria Dierickx °Db.1/11/1670 peter=Balthazar 's Marijns, meter=Maria Uyttersprot
4)Joannes Baptist Dierickx °Db.5/7/1672 peter=Joannes Nens, meter=Barbara Van de Stock
5)Maria Dierickx °Db.12/12/1677 peter=Balthazar Meuteys, meter=Maria Van Dam

7)Joannes Dierickx xDb.30/9/1675 Margaretha Basteels (Bosteels ?)
8)Petrus Dierickx °ca.1662 +Db.9/2/1701 (39j.) x Db.Maria Anna Rogman (°Db.25/-/1666 + 11/10/1741 -dochter van Judocus en Maria Heuvinck -zoon van Paulus Rogman en Maria Duericx -dochter van Franciscus Duericx en Elisabeth Van Eysterghem (vrouwl.lijn Db.nr.3). Van wie 6 DUERICX kinderen:
1)Maria Duericx °Db.1/5/1689 peter=Judocus Rogman (vader), meter=Maria D'Hondt (x Joannes Rogman - fam.D'Hont waren door x in 1674 met Livinus Diericx aanverwanten)
p.92
2)Egidius Duericx °Db.11/12/1690 peter=Egidius Dierick, meter=Maria Anna Ringoot; +Db.11/9/1713 (fam.Dierick was aanverwant met de fams. Dierick -1623,Rogman-1640 en Heuvinck-1672)
3)Petrus Duericx °Db.29/11/1694 peter=Petrus Durinck, meter=Christiana Hendrickx (x Petrus De Dijcker. Reeds van 1625 aanverwante fam.door x van Franciscus Diericx en Cornelia Hendrickx)
4)Joannes Duericx °Db. 2/12/1696 peter=Joannes Rogman -zoon van Adriaan Rogman en Andrea Hendrickx, meter=Catharina Mannaert (x Egidius Rogman, -zoon van Pauls Rogman en Maria Duericx, -dochter van Franciscus Duericx en Elisabeth Van Eysterghem)
x 13/5/1723 Anna Mornauw
xx 26/11/1726 Maria Hermans (die volgt)
5)Elisabeth Duericx °Db.7/10/1699 peter=Petrus Hendrickx - (broer v.Christine -3- x Anna Maria Ringoot), meter=Elisabeth de Wit (sedert 1621 aanverw. met Diericx)
x Db.22/9/1729 Petrus de Caluw&egrav; - (maalder te Db.,-zoon van Pieter de Caluw&egrav; -maalder op Zwijvickmolen) (vrouwl.lijn Db.nr.24)
6)Adriana Duericx °Db.9/7/1701 peter=Adrianus Dierickx, meter=Catharina van Damme (Posthuum) (reeds van 1598 aanverw.met de fam. Dierickx) x Db.9/6/1728 Cornelius Verhofstadt (vrouwl.lijn Db.nr.23)

p.93
Schema van nakomelingen van 8)Petrus Dierick en Maria Anna Rogman. ------------------------------------------------------------------
p.94

8/1 Joannes Dierick, zoon van Petrus Dierick en Maria Rogman, °Db.2/12/1669 +Db.26/3/1762
x 13/5/1723 Joanna Mornauw (+ ca.1725 als Anna Mornauw)
xx 16/11/1726 Maria Heremans (Heirman ?) (+ 8/7/1775 -vermoedelijk uit St.Niklaas). Van wie 10 DIERICK kinderen:
1e.huwl.

1)Judocus Dierick °Db.5/5/1724 peter=Judocus Vander Jeught, meter=Maria Roghman
2e.huwl.
2)Adrianus Dierick °Db.27/10/1727 peter=Adrianus Dierickx, meter=Judoca Impens
x Wichelen 23/5/1763 Gertrudis De Witte (die volgt) 3)Judoca Dierick °Db.25/8/1729 peter=Philippus Philips, meter=Judoca Wauters
xDb.7/1/1756 Petrus Joannes De Caluwe (vrouwl.lijn Db.nr.29)
4)Joanna Maria Dierick °Db.20/5/1732 peter=Joannes Herremans, meter=Maria Roggeman
5)Christianus Dierick °Db.4/9/1734 peter=Christianus de Haeck, meter=Elisabeth Diericks
6)Petrus Dierick °Db.2/11/1736 peter=Petrus Diericks, meter=Anna Maria De Dijcker; +Db.12/3/1747
7)Judocus Emmanuel Dierick °Db.27/3/1739 peter=Judocus Emmanuel Heirman, meter=Joanna Carolina Heyndricx; +Db.20/5/1741 8)Judocus Dierick °Db.9/11/1741 peter=Judocus Heyndricx, meter=Adriana Dierickx; +Db.21/5/1743 9)Maria Theresia Dierick °Db.30/5/1744 peter=Joannes Philips, meter=Maria Magdalena D'Hondt; +Db.21/8/1751 10)Anna Cornelia Dierick °Db.28/12/1746 peter=Cornelius Heyndrickx, meter=Anna Burms; +Db.als Carolina Dierick- 30/10/1772

p.95

8/2 Adrianus Dirick °Db.27/10/1727 +Db.20/5/1793
x Wichelen 23/5/1763 Gertrudis De Winne (°Wichelen 16/11/1730 +Db.19/3/1799). Van wie 7 DIRICK kinderen:

1)Joannes Baptist Dirick °Db.13/12/1764 peter=Jan Baptist De Winne, meter=Maria Heirman (landbouwer)
x Leb.18/7/1799 Joanna Catharina Bijl (die volgt)
2)Anna Maria Dirick °Db.28/1/1766 peter=Christianus Dirick, meter=Anna De Winne
x Db.3/6/1794 Petrus Heuvinck (vrouwl.lijn Db.nr.31)
3)Judocus Emmanuel Dirick °Db.13/3/1768 peter=Judocus Emmanuel Heirman, meter=Maria Elinck; +Db.20/5/1770
4)Petrus Jacobus Dirick °Db.31/1/1770 peter=Jacobus De Winne, meter=Josina Dirick; +Db.20/11/1771
5)Gertrudis Dirick °Db.21/7/1771 peter=Petrus Joannes De Caluwe, meter=Gertrudis Clinck
x Db.26/7/1802 Petrus Franciscus Baecke (vrouwl.lijn Db.nr.32)
6)Anna Catharina Dirick °Db.11/3/1773 peter=Joannes Heirman, meter=Joanna Vanden Broeck
x Leb.8/7/1799 Henricus De Boeck) (vrouwl.lijn Db.nr.33
7)Maria Josina Dirick °Db.28/6/1778 peter=Gulielmus De Winne, meter=Josina Moortgat
x Db.18/2/1806 Bernard Batselier (vrouwl.lijn Db.nr.34.)

p.96

8/3 Joannes Baptist Dierickx °Db.13/12/1764 +Db.19/10/1807 x Leb.18/7/1799 Joanna Catharina Bijl (°Leb.6/10/1776 + 7/1/1849 -dochter van Mattheus en Maria Joanna Hofman xx 18/1/1809 Charles Beeckman). Van wie 5 DIERICKX kinderen:

1)Petrus Dierickx (onwettig) °Db.2/5/1796 peter=Mattheus Joannes Bijl, meter=Joanna Maria Bijl
x Leb.3/10/1822 Sophia Mees (die volgt)
2)Anna Maria Dierickx °Db.10/6/1800 x Judocus Heuvinck (vrouwl.lijn Db.nr.36)
3)Joannes Dierickx °Db.13/12/1802 +28/2/1808
4)Antonius Dierickx °Db.5/3/1808 +16/3/1808
5)Ferdinandus Dierickx °Db.14/8/1804 x 11/4/1850 Christina De Cock (°Opwijk 6/10/1804 -dochter van Cornelius De Cock en Anna Maria Coreman) (mogelijks te vinden in Opwijk)

8/4Petrus Dierickx °Db.2/5/1796 -onwett.zoon van Jan Baptist Dierickx- +Leb.18/5/1865, x Leb.3/10/1822 Sophia Maes (°Leb.10/12/1793 +25/7/1856 -dv Judocus Maes en B.De Vriendt). Van wie 3 DIERICKX kinderen (wijk Pollepel te Leb.):

1)Joanna Catharina Dierickx °Leb. 30/3/1823 x 11/7/1849 Frans De Boeck (°Baardegem 3/4/1827 -zoon van Jan en Sophia Hoofteer - hoefsmeden te Baardegem)
2)Amelia Dierickx °Leb. 10/5/1824 x Leb.4/2/1857 Judocus De Vis (°Opwijk 26/11/1824 -zoon van Jan De Vis en B.Vermeir)
3)Euthalia Dierickx °Leb.24/10/1825 x Leb.21/10/1857 Pieter Rieman (°6/6/1825, zoon van Jan Rieman en Barbara Van Boeckhout)
p.97
4)Melanie Dierickx °Leb.9/9/1827 x Leb.19/6/1850 Jan Baptist Moens -zoon van Antoon Moens en D.Goossens
5)Maria Josepha Dierickx °Leb.13/3/1829 + 22/3/1841
6)Carolus Ludovicus Dierickx °Leb.25/2/1831
7)Rosalia Dierickx °Leb.8/8/1833 x Leb.28/4/1864 Pieter Jan Hofman (°Db.12/5/1835 -zoon van Egidius Hofman en Theresa Bosmans)
8)Maria Ludovica Dierickx °Leb.2/5/1835 +10/7/1845 (10j.)

9)Petrus Dierick x 1/3/1693 Joanna Beeckman

10)Joannes Dierick x 12/8/1696 Maria De Caluwe (-dochter van Pieter en N? ) (maalder op de Zwijvickmolen)

11)Judocus Diricx °St.Gillis Dmde -zoon van Petrus x 26/2/1715 Catharina Verhaegen (°Herzele). Van wie:

1)Anna Diricx °Db.21/1/1715 peter=--------?, meter=Anna Verhaegen 2)Maria Magdalena Diricx °Db.1717 + 13/5/1773 x 29/10/1748 Adrianus De Roye (vrouwl.lijn Db.nr.27)

12)Franciscus Diricx °ca.1685-1690 +Db.30/12/1765
x Wz.15/1/1718 Martina Hertvelt (+Db.10/3/1740)
xxDb.29/10/1741 Judoca Vander Jeught (mogelijk -dochter van Joannes en Jacoba Goossens; °Db.25/2/1716)
(Franciscus Diricx is begraven in de kerk van Db. voor altaar van St.Maarten. Laat geen kinderen na en is mogelijk -zoon van Joannes en Magdalena Bogaerts °Wz.2/2/1687 als Duerinck -blz.71 onder 5)

13)Egidius Dierickx x 28/11/1744 Joanna Uyttersprot (°Moorsel 9/6/1694 -dochter van Egidius Uyttersprot en Barbara Michem , Wwe.Daniel Ringoot +23/5/1797)
Geen kinderen vermeld; Joanna Uyttersprot had 5 kinderen uit eerste huwl.

14)Egidius Dierickx x 10/5/1757 Maria Heyndrickx (°19/1/1724 +8/6/1803 -dochter van Jacobus Dierickx en Anna De Dijcker)

15)Daniel Dierickx °St.Gil.-Dmde.17/8/1764
x 5/6/1791 Maria Theresia Vander Jeught (°Db.25/5/1769 -dochter van Judocus Vander Jeught en Catharina Hofman)

16)Josina Dierickx (mogelijk -dochter van Adrianus Dierickx en Gertrudis De Winne welke in 1806 huwde met Bernardus Batselier). Van wie:

1)Pieter Bernardus Dierickx °Db.8/1/1803 (onwettig=unlawful???) x Maria Therese Uyttersprot. Van wie:
1)Melanie Dierickx °Db.2/3/1836 +17/3/1836

17)Pierre Jean Dierickx °St.Gil.-Dmde.20/8/1790 -zoon van Judocus Dierickx en Judoca Vanden Bossche
x 13/2/1816 Barbara De Meersman (°Db.19/2/1784 +9/11/1833 -dochter van Pieter en Joanna Mannaert)
xx Db.18/4/1835 Anna Catharina Roggeman (°Db.1/12/1796 -dochter van Andreas Roggeman en Anna Catharina De Poorter; Wwe.Daniel De Wolf). Van wie 6 DIERICKX kinderen:
1e huwl.

1)Euphemie Dierickx °Db.26/11/1816 x St.Gil.-Dmde 25/9/1844 Jacobus Raes Wnr.Joanna Scholliers
2)Nathalie Dierickx °Db.8/12/1817
3)Carolus Ludovicus Dierickx °Db.28/2/1820
4)Jonnes Benedictus Dierickx °Db.25/6/1821 +24/1/1822
5)Anna Catharina Dierickx °Db.21/9/1824
2e huwl.
6)Joannes Victor Dierickx °Db.10/12/1835 +11/8/1913 x Buggenhout 5/12/1860 Virginia Dupont (°Buggenhout 3/6/1830 +Db.18/8/1911 -dochter van Joannes Dupont en Berlinda Baeten)

18)Pieter Jacobus Dierick °Oudegem ca.1800 -zoon van Pieter Johan Dierick en Anna Van Boven
x Db.25/10/1827 Maria Francisca De Caluwe (°Db.11/7/1802 -dochter van Jacobus Joannes De Caluwe en Joanna Carolina Van Landuyt (molenaars te Denderbelle))

0000000000000000000000000000000000
p.99
WIEZE
-----

Er dient rekening te worden gehouden met het verloren gaan van vele parochieregisters waarin huwelijken, geboorten en overlijdens vermeld stonden uit oorzaak van de kerkbrand in 1667. (tr. It has to be taken into account that several registers of the parish, in which marriages, births and funerals were mentioned, were lost due to the fire of the church in 1667)

0000000000000000000000000000000000

1)Joannes Diericx x 31/5/1615 Catharina Mietens
2)Jacobus Duricx (geen huwelijk) Joanna Vande Keere. Van wie:

1)Cornelius Duricx °Wz.6/5/1617 peter=Leonardus Damans x Judoca Beeckman, meter=Anna Wolfs x Joannes Van Damme
3) Franciscus Duericx x 18/5/1627 Catharina Beeckmans
4) Joannes Durincx x Baardegem 15/5/1649 Clara Boonaerts (°Bardegem 29/8/1621), dochter van Henricus Boonaerts en Margarita N?. Van wie 1 DURINCX kindt (o.a.):
1) Joannes Durincx °Wz.24/3/1650, peter=Joannes Hodts, meter=Catharina Kimps--iwpl.Joanna van Andenhove
5) Petrus Duerinck x Maria Duerinc. Van wie 1 DUERINCK kindt:
Joannes Duerinck °Wz.23/8/1670, peter=Andreas de Beul (° te Mespelare en x Petronilla Van Stichel), meter=Joanna Duerinc
6) Joannes Durinckx -zoon van Andreas Durinckx (Volgens de Staten van Goed-Moorsel van 13/2/1741).
x Joanna Pieters Van wie 7 DURINCKX kinderen:
1)Josijntjen Durinckx (Judoca Durinckx) °ca.1657
2)Elisabeth Durinckx °ca.1659 x Wz.8/5/1685 Joannes Van Nuffel (vrouwl.lijn Wz.nr.12)
3)Margaretha Durinckx °ca.1662 +Wz.19/11/1699
x Wz.13/4/1690 Joannes Buyl. Van wie: (7 kinderen) (vrouwl.lijn Wz.nr.14):
(Volgens de Staten van Goed van Wieze van 17/12/1721) Jan Buyle +Wz.15/10/1721 -wnr. van Margarita Diericx overleden te Wiese Capittel 21 a 22 j.geleden (19/11/1699)
Vier kinderen:Joos Buyle, Elisabeth Buyle, Josijntjen Buyle (Judoca Buyle 25j.) en Jan 23 j.; voogden (guardians) Jacobus Buyle en Jan Diericx

4)Joannes Durinckx °ca.1666 (+voor 1687)
5)Joanna Durinckx °Wz.18/8/1671 +Moorsel (2/7/1740 onbedegen)
6)Anthonius Durinckx °Wz.6/1/1675 +Wz.20/5/1690
7)Adrianus Durinck, zoon van Joannes; x 23/5/1676 Elisabeth Van Lijsbeth, dochter van Jacobus Van Lijsbeth en Joanna Verhulst [Note: in Willy's book, he corrected the original number 6 entry on page 99 (blz.99 nr.6) for Joannes Durinckx x Joanna Pieters. Willy on his corrections page shows 6 kinderen for Joannes, but on looking at the continuation on the original page 99, it starts up again at number 7, which is Adrianus Durinck, zv. Joannes. It would appear that Adrianus is also a son of Joannes Durinckx and Joanna Pieters, which is how I will show it here.]

7) [I moved Adrianus Durinck up above, zoon van Joannes Durinckx en Joanna Pieters, thereby leaving this number empty.]
8) Adrianus Durincx x 20/12/1692 Cornelia Gordijn
9) Michael Diricx °Herdersem, x 24/2/1696 Maria Pieters, °Wz.7/5/1673, dochter van Judocus Pieters en Margarita De Gols. Margarita - dochter van Egidius De Gols en Judoca Dierickx. Judoca - dochter van Egidius Dierickx en Catharina Vande Meerssche - blz.132 nr.3.
p.100
10)Angelus Dierick °? +Wz.28/8/1762
x 7/6/1721 Maria Moens +1/4/1734
xx 30/5/1739 Maria Stroobants (°3/2/1697 +20/12/1761 Moorsel -dochter van Ludovicus Stroobants en Catharina Matthijs). Van wie 1 DIERICK kindt:
1)Joanna Dierick °Wz.5/3/1734 peter=Joannes Mons (als Joannes Moens), meter=Joanna Dirick
Het is mogelijk dat Angelus geboren is te Leb.20/1/1689 (32j.) bij huwl. -zoon van Cornelius en Adriana Pieters (ex Wieze)

11)Joannes Dirick x Maria Vanden Broeck. Van wie 2 DIRICK kinderen:
1)Maria Dirick °Wz.24/7/1725 peter=Adrianus Beeckman (koster), meter=Maria Dirick
2)Anna Dirick °Wz.2/3/1727 peter=Adriaan vanden Brempt, meter=Anna Vanden Broeck

[Note from Kevin--2 Egidius married within 2 days of each other in Wieze. Some type of mistake or 2 different fellows, who may or may not have known each other]
12)Egidius Dirick x 8/2/1729 Elisabeth d'Ooms
13)Egidius Dierick x 10/2/1729 Catharina De Hauwere
p.100a
14) Adrianus Dirick -zoon van Anthonius Dirick en Maria Collier
°Leb.10/4/1715 +Wz.28/4/1778 (sepultus est)30/4/1778
x Wz.1/2/1743 Anna De Pauw (°Wz.30/3/1701 +19/4/1745, Wwe.Petrus Van Den Ende (+20/8/1742), dochter van Joannes De Pauw en Joanna Beeckman (had 4 kinderen bij Petrus Van Den Ende, uit 1e huwl. geen kinderen)
xx Wz.22/4/1745 Anna Theresia Van Hove, °Wz.22/1/1705 +Wz.20/10/1785, Wwe.van Adrianus Beeckman (koster te Wieze +14/1/1743); dochter van Jan Van Hove en Margareta Moens. Had 4 kinderen bij Adrianus Beeckman). Van wie uit het 2e huwelijk (Adrianus en Anna):
1)Ignatius Joannes Dirick °Wz.19/6/1746 peter=Ignatius Van Hove, meter=Joanna Dierickx + voor 1778
(In de St.v.Goed van 11/3/1779 staat deze enige wettige erfgenaam Joannes Ignatius Dirick niet vermeld bij het overlijden van zijn vader Adrianus op 28/4/1778. Verder waren er geen andere kinderen vermeld zodat we mogen aannemen dat uit het 2e huwl.slecht een kind ontsproten is.)
St.v.Goed -Wieze-11/3/1779 bundel nr.85, St.v.Goed 28/4/1778 en Par.Reg.30/4/1778 behoort bij blz.41 nr.7
15)Petrus Dierickx (ex Leb.) geen huwl. met Barbara Singelijn (+16/5/1747, Wwe.Arnolphus Beeckman -zoon van Hilduardus Beeckman en Elisabeth Moens). Van wie 2 DIERICKX kinderen:
1)Joannes Dierickx °Wz.12/7/1744 peter=Judocus Verberkmoes, meter=----? (door de moeder gedoopt,niemand wilde haar benaderen)
2)Adrianus Dierickx °ca.1740 +31/12/1747 (7j.)
(onwettige kinderen van Barbara)
16)Balduinus Dirick x 21/1/1758 Anna Catharina Vanden Brande
17)Eluardus Dierckx °Herdersem, x 8/11/1774 Andelia Van der Veken (°27/9/1747 -dochter van Nicolaus Van der Veken en Catharina Van Nuffel). Van wie 6 DIERCKX kinderen:
1)Thomas Dierckx °Wz.26/11/1775 peter=Thomas Collier, meter=Catharina Van Nuffel
2)Coleta Dierckx °Wz.9/12/1777 peter=Egidius de Meersman (Baljuw Wz.-Aalst), meter=Anna Van Gorpe x 5/6/1802 Dominicus de Rop) (vrouwl.lijn Wz.nr.34)
3)Isabella Dierckx °Wz.12/5/1780 peter=Joannes Dierick (ex Herdersem), meter=Isabella Goossens (ex Herdersem)
4)Cornelia Dierckx °Wz.23/6/1785 peter=Egidius Verdickt (schoonbroer v.Eluard), meter=Cornelia Vander Veken (x Egidius Thoen)
x 22/1/1807 Pierre Beeckman (°28/11/1780 -zoon van Jacques Beeckman en Maria Theresia Peeters). Van wie:
1)Anna Theresia Beeckman ° 26/7/1806 +19/9/1806
5)Josephus Dierckx °Wz.20/6/1788 peter=Thomas Dierickx, meter=Maria Anna Dierick (ex Herdersem) x Wz.11/2/1820 Constantia Uyttersprot (°Lede 29/8/1802 -dochter van Petrus en Maria Anna Meert)
6)Catharina Dierckx °. (stillborn)20/3/1791 peter=Egidius Thoen, meter=Coleta Dierickx

18)Adrianus Dierickx °Herdersem, x Barbara Pieters (°Aspelare). Van wie: 1)Angelina Dierickx °Herdersem 8/6/1782 x Leb.20/1/1813 Jean Franciscus Verhasselt (vrouwl.lijnLeb.nr.80) 2)Joannes Dierickx °Wz.12/1/1784 peter=Joannes Gordijn, meter=Adelia Vander Veken 3)Catharina Dierickx °Wz.19/11/1784 peter=Paulus Lambrechts, meter=Catharina Vanden Eynde +Wz.24/5/1789 4)Franciscus Dierickx °Wz.?19/2/1788 peter=Cornelius Franciscus de Meyst, meter=Anna Vermoesen (Moorsel) 5)Sophia Dierickx °Wz.17/2/1791 peter=Petrus Gordijn, meter=Anna Petronilla Gordijn +Wz.19/9/1791 6)Petrus Dierickx +Wz.27/2/1787 7)Egidius Dierickx +Wz.11/9/1787 (onbedegen).
(deze twee laatsten zijn waarschijnlijk geb. te Herdersem)
Eluardus en Adrianus (nrs.17 en 18) zijn waarschijnlijk broers geweest)
19)Joannes Baptist Dierickx +Wz.17/4/1887 -zoon van Frans Dierickx en Petronilla Scheerlinck (+Aalst)
x Ursula De Wever +Wz.4/1/1904. Van wie 3 DIERICKX kinderen:
1)Petrus Frans Dierickx °Aalst 30/9/1865, x 24/11/1897 Sophia Volckaert (°15/12/1868 -dochter van Charles Louis en Anna Catharina Verdoodt)
2)Jan Baptist Dierickx °6/8/1871, x 12/11/1902 Rosalia De Wolf (°10/9/1874 -dochter van Joannes Baptist De Wolf en Maria Van Caakenberghe
3)Maria Josepha Dierickx °23/11/1875, x 26/4/1897 Constantinus D'Hooge (°18/9/1864 -zoon van Franciscus Xaverius D'Hooge en Adelia Daelman) (vrouwl.lijn Wz.nr.37)

20)Joannes Franciscus Dierick °Baasrode 27/4/1857 -zoon van Petrus Joannes Dierick en Melanie de Saedeleir;
x 10/2/1909 Maria Florentina Pieters (°12/8/1867 -dochter van Jan Baptist Pieters en Maria Antonia Callebaut
p.103
21)Franciscus Diericx °Herdersem 17/4/1902 -zoon van Severinus Diericx en Maria De Pauw; x 14/6/1927 Maria D'Hooge (°31/7/1900 -dochter van Benedictus D'Hooge en Celina Grysolle)
0000000000000000000000000000000000
nr.20 Joannes Franciscus -zoon van Petrus Joannes en Melanie De Sadeleir . Deze Petrus Joannes was de broer van Gulielmus Dierick °1828 en x Henrica Hofman.
Gulielmus is de stamvader van een geslacht van dewelke een stamboom bestaat die teruggaat tot 1669 -Baasrode-Velzeke (Zottegem)-Lemberge -Bottelare-Merelbeke en omstreken.
0000000000000000000000000000000000

Willy Durinck's Book--First Part

Willy Durinck's Book--Second Part

Willy Durinck's Book--Fourth Part

Willy Durinck's Book--Fifth Part

Willy Durinck's Book--Sixth Part

HOME

CONTACT INFORMATION

Copyright © 2001-2003 Kevin F. Duerinck